Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Faktoring rozwiązaniem dla branży chemicznej

14.11.2019

Mimo funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej, branża chemiczna cierpi na brak inwestycji. Rozwiązaniem byłby faktoring – uważa Jerzy Dąbrowski, prezes zarządu Bibby Financial Services.

Polska branża chemiczna to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów przemysłu. To trzeci pod względem zatrudnienia sektor przemysłowy, zatrudniający niemal 300 tysięcy pracowników, a więc prawie 11% całkowitego zatrudnienia w przemyśle przypada właśnie polskiej branży chemicznej. Według raportu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Przemysł chemiczny w Polsce. Pozycje, wyzwania, perspektywy”, na rozwój tego segmentu znacząco wpływa wzrost produkcji w Azji. W ostatnich latach Chiny umocniły swoją pozycję 145% wzrostem przychodów. Nic więc dziwnego, że polscy producenci chemii wskazują ekspansję Chin jako jeden z czynników zagrażających rozwojowi rodzimej chemii. Kolejnym utrudnieniem jest konieczność importowania większości surowców, co z kolei przekłada się na wysokie koszty uzyskania przychodu.

- Zagrożeniami dla polskiego sektora chemicznego są m.in. spowolniony globalny rozwój gospodarczy i geopolityczny oraz konflikty handlowe, szczególnie ten na linii Stany Zjednoczone – Chiny, który przyczynił się do wzrostu niepewności na całym świecie. Niepokoją również regulacje Unii Europejskiej dotyczące tworzyw sztucznych. Nowe przepisy wymuszą na producentach zmiany wiążące się ze zwiększonymi wydatkami na ekologiczne rozwiązania. Branża chemiczna jest również zależna od tak prozaicznych kwestii, jak niekorzystne warunki meteorologiczne, które mogą wpłynąć na obniżenie zysków w rolnictwie oraz przemyśle spożywczym. Warto zaznaczyć, że jako główny segment rynkowy napędzają one zmiany w całej branży – komentuje Jerzy Dąbrowski, prezes zarządu Bibby Financial Services.

Dodaje on, iż polska branża chemiczna jest sektorem o wieloletniej i chlubnej tradycji. Niestety, mimo dynamicznego rozwoju i mierzenia się z największymi światowymi gospodarkami, potencjał krajowej branży chemicznej nie jest w 100% wykorzystywany. Dziwi to tym bardziej, że jej produkty są wszech obecne w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Od jakości nawozów używanych w uprawach zboża zależy m.in. to, czy bułka na śniadanie będzie smaczna. W interesie zwykłego konsumenta jest wysoka jakość komponentów, opartych chociażby na petrochemii.

- Branża chemiczna stoi u progu wielkich zmian. Bogate w zasoby kraje stale poszerzają swoją ofertę, nierzadko o innowacyjne i konkurencyjne produkty oraz nowoczesne metody ich pozyskiwania. Nieuwzględnienie konsekwencji, jakie niesie za sobą globalna cyfryzacja, może mieć dla przedsiębiorcy fatalne skutki. Jak jednak iść z duchem czasu w obliczu wysokich kosztów transportu i wdrażania innowacji, ograniczonego potencjału finansowego, braku dofinansowań czy wsparcia instytucji zewnętrznych? Mimo wielu zagrożeń w branży chemicznej ogromną szansą dla firm jest nieustanny wzrost zapotrzebowania na produkty oraz możliwość inwestycji na rynkach zagranicznych. Jak zatem dobrze wykorzystać potencjał branży? Z pomocą może przyjść finansowanie – przekonuje Jerzy Dąbrowski.

W jego ocenie, każda firma w branży chemicznej, aby zaistnieć na rynku, musi liczyć się z koniecznością stosowania innowacyjnych rozwiązań. Powszechna cyfryzacja oznacza bowiem informatyzację produkcji, a to z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z obowiązku dostosowania się do zmiennych realiów branży bynajmniej nie są zwolnieni „stali gracze”. Niezależnie od stażu firmy na rynku konieczne jest podążanie za nowymi trendami, związanymi m.in. z ekologią lub robotyzacją produkcji. Skąd jednak wziąć na to pieniądze? W obliczu tego dylematu prezes zarządu Bibby Financial Services twierdzi, iż warto rozważyć skorzystanie z finansowania firmy faktoringiem.

- Faktoring jest usługą pozwalającą na uwolnienie środków zamrożonych w fakturach przed datą ich zapadalności. Faktor, a więc podmiot udzielający finansowania, wypłaca wówczas przedsiębiorcy część wynagrodzenia za usługę lub towar niemal od razu po wystawieniu faktury. Skorzystanie z faktoringu warto rozważyć w przypadku opóźnienia w płatnościach kontrahentów, rozpoczęcia działalności gospodarczej, ekspansji na rynek zagraniczny, potrzeby oddelegowania obowiązku monitorowania płatności. Jednak faktoring to nie tylko szybka zamiana faktur w gotówkę. To również możliwość weryfikacji rzetelności kontrahentów, niezwykle przydatna, gdy przedsiębiorca rozważa rozszerzenie swojej działalności o nowe rynki zagraniczne. Zwłaszcza w przypadku odbiorcy działającego poza granicą – uważa Jerzy Dąbrowski, prezes zarządu Bibby Financial Services.

Podstawowymi korzyściami faktoringu są zachowanie płynności finansowej oraz weryfikacja kontrahentów pod kątem ich ewentualnej niewypłacalności. To również usprawnienie administracyjne, zwalniające przedsiębiorcę z obowiązku monitorowania płatności. Firma, która pieniądze „zamrożone” w fakturach otrzymuje niemal od razu, może pozwolić sobie na konkurencyjne ceny produktów lub usług, a brak zatorów płatniczych to okazja do inwestycji w rozwój firmy, zwiększających jej konkurencyjność na rynku.

W zależności od potrzeb firmy sprawdzi się inny rodzaj faktoringu. W przypadku rozpoczynania współpracy z nowymi, niesprawdzonymi kontrahentami warto rozważyć faktoring z ubezpieczeniem – tzw. faktoring pełny. Nieznany kontrahent to zawsze potencjalne ryzyko niewypłacalności. Faktoring pełny (nazywany również faktoringiem bez regresu) zapewni nie tylko płynność finansową firmy, lecz także pozwoli na przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez firmę faktoringową.

- Faktoring jest dobrą alternatywą dla kredytu obrotowego w banku – głównie ze względu na szybki dostęp do gotówki (nawet w 24 godziny od przekazania faktur sprzedażowych) oraz inne podejście faktora do analizy kredytowej przyszłego faktoranta. Skorzystanie z finansowania rozwiązuje problem długich terminów płatności, a także pozwala na uzyskanie korzystniejszych warunków współpracy z dostawcami, dzięki dobrym praktykom płatniczym. Mogą z niego skorzystać także firmy z krótkim stażem rynkowym. Za faktoringiem przemawia również prawdopodobieństwo wyższego limitu finansowania. Jednak, aby z niego skorzystać należy poinformować kontrahenta o takiej współpracy – w umowie nie może być więc zapisu o zakazie cesji. Oferty dużych firm faktoringowych skierowane są zwykle do podmiotów średnich. Zwracając się do banku, warto pamiętać, że limit finansowania w ramach faktoringu jest wyższy, niż wynika to z ratingów kredytowych. Ponadto rośnie on proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży firmy – kończy Jerzy Dąbrowski.

Wyświetlono: 427

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej