Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Evonik zadowolony ze swojego wpływu na niemiecką gospodarkę

30.04.2018
Evonik zadowolony ze swojego wpływu na niemiecką gospodarkę

Po raz pierwszy w historii niemieckie przedsiębiorstwo Evonik przeanalizowało swój wkład w rozwój niemieckiej gospodarki, czyli obliczyło tzw. wartość dodaną wnoszoną w ojczystą ekonomię. Wynik jest taki, iż każde euro wartości dodanej generowanej przez koncern w postaci m.in. wydatków kapitałowych spółki lub wydatków konsumpcyjnych pracowników Evonika i/lub pracowników jego dostawców daje 1,5 euro dla społeczeństwa.

Wartość dodana to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji. Źródłem wartości dodanej jest praca. W działalności gospodarczej jest to różnica między całkowitym przychodem ze sprzedaży a całkowitymi kosztami zasobów zewnętrznych zużytych do produkcji (surowców, energii i usług zewnętrznych związanych z daną produkcją).

- Dla Evonika sukces biznesowy i odpowiedzialne zachowanie to dwie strony tej samej monety. Oprócz korzyści dostarczanych dla naszych akcjonariuszy i pracowników, nasz sukces skutkować ma wymiernymi korzyściami dla całej narodowej gospodarce - powiedział Thomas Wessel, członek zarządu Evonik, odpowiedzialny w firmie za zrównoważony rozwój.

Uzyskany wynik oznacza m.in., że każde 1 euro podatków i opłat płaconych przez Evonik w Niemczech powoduje dodatkowe 0,14 euro dochodów publicznych, np. w wyniku płatności podatkowych wnoszonych przez dostawców i pracowników koncernu. Ponadto na każde miejsce pracy w Evonik przypada 2,7 miejsc pracy poza firmą. Uzyskane wyliczenia opierają się na stworzonej w spółce analizie wpływu, którą stosuje ona również do oceny pozytywnych i negatywnych skutków ekologicznych i społecznych związanych z własną działalnością.

Evonik jest jedną z największych globalnych spółek chemicznych. Jest aktywny w ponad 100 krajach, zatrudnia 36 tys. osób, a jego przychody w 2017 r. wyniosły 14,4 mld euro. W swojej strukturze wyróżnia trzy działy biznesowe: Resource Efficiency, Nutrition&Care oraz Performance Materials. W pierwszym z nich jest absolutnym globalnym liderem w produkcji krzemionki, izoforonów i dodatków do olejów. W drugim segmencie zajmuje pozycję wicelidera w światowej produkcji superabsorbentów i polimerów farmaceutycznych oraz lidera w produkcji DL-metioniny. W segmencie Performance Materials przoduje w wytwarzaniu butenu, alkoholanów i tworzyw metakrylanowych.

Tagi


Evonik
Wyświetlono: 685

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej