Nowości - Tworzywa sztuczne ze świata

Evonik oferuje nowe dodatki ułatwiające recykling

01.12.2019

Koncern Evonik zaangażował się w prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania rozwiązań z zakresu recyklingu tworzyw sztucznych i gumy.

Podczas, gdy prace nad rozwiązaniami z obszaru mechanicznego i chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych stają się w branży chemicznej coraz powszechniejsze, Evonik wprowadza na rynek nowe dodatki procesowe wspioerające proces recyklingu.

Jak tłumaczą przedstawiciele spółki, recykling mechaniczny obejmuje oddzielanie i czyszczenie materiałów syntetycznych w celu bezpośredniego ponownego wykorzystania ich jako polimerów. Wyzwanie polega jednak na tym, że proces ten wpływa na jakość otrzymywanego materiału z recyklingu. W odpowiedzi na to Evonik stara się obecnie zoptymalizować recykling polietylenu, zwłaszcza w foliach opakowaniowych. Jego dodatek Vestoplast, amorficzna poliolefina stosowana przede wszystkim w klejach topliwych, ma być kluczem do osiągnięcia tego celu. W szczególności poprawiać ma udarność lub właściwości płynięcia polietylenu, co może być pomocne w ponownym wykorzystaniu tworzyw z recyklingu, np. w procesach formowania wtryskowego.

Kolejny problem dotyczy nieprzyjemnych zapachów, zarówno w procesie recyklingu, jak i w produktach wykonanych z substancji poddanych recyklingowi. Pochłaniające zapachy produkty marki TEGO Sorb mają za zadanie neutralizować taką woń.

Przedstawiciele koncernu informują też, iż w przeciwieństwie do metod mechanicznych, recykling chemiczny polega na rozbiciu tworzyw sztucznych na poszczególne elementy, co oznacza, że ​​polimery zamieniane są w monomery. Te monomery można następnie przekształcić w polimery o pożądanej jakości z zamiarem zamknięcia cyklu materiałów. Evonik bada obecnie możliwość solwolizy opartej na alkoholanach w przypadku tworzyw PET. Proces rozkłada te materiały na dwa monomery: glikol etylenowy i tereftalan dimetylu. Tworzywa PET są stosowane w butelkach po napojach. Evonik już teraz oferuje alkoholany, które umożliwiłyby recykling chemiczny w ramach asortymentu do produkcji biodiesla.

Firma przekonuje również, iż jej dodatek procesowy VESTENAMER zaczął już być z powodzeniem stosowany, pozwalając na wydajne przetwarzanie odpadów gumy, m.in. ze zużytych opon na wytrzymały materiał roboczy. VESTENAMER, czyli polioctenamer, poprawia płynność mieszanki gumy i optymalizuje gęstość usieciowania między cząstkami gumy. Ułatwia to przetwarzanie odpadów gumowych i nadaje materiałom poddanym recyklingowi oczekiwane właściwości mechaniczne. Zastosowania produktu obejmują budowę dróg, ale także stabilne maty dla zwierząt hodowlanych.

Wyświetlono: 1691

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej