Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Evonik i "Makbet"

30.04.2020

Evonik kontynuuje umacnianie swojej pozycji w dziedzinie chemii C4.

Firma właśnie zainicjowała projekt o nazwie MACBETH (Membranes And Catalysts Beyond Economic and Technological Hurdles), co można rozwinąć jako membrany i katalizatory wolne od przeszkód ekonomicznych i technologicznych. Jest to największy jak do tej pory finansowany przez UE projekt badawczy, którego koordynatorem jest Evonik. W skład projektu wchodzi łącznie 24 partnerów naukowych i przemysłowych z 10 krajów Europy. Celem jest opracowanie nowego procesu syntezy katalitycznej z odpowiednim sprzętem do rozdzielania w jednym, bardzo wydajnym katalitycznym reaktorze membranowym. Partnerzy wnoszą zatem swoją ekspercką wiedzę związaną z katalizą, z membranami, nośnikami, reaktorami, inżynierią, modelowaniem, a także perspektywą użytkowania końcowego.

Wprowadzana w życie przez uczestników projektu koncepcja nowego reaktora ma umożliwić wykorzystywanie go do różnych reakcji chemicznych, m.in. hydroformylowania specjalistycznych chemikaliów, produkcji wodoru dla sektora transportu / wytwarzania energii elektrycznej, odwodornienia propanu (PDH) oraz odszczepiania oleju biokatalitycznego dla produktów wytwarzanych biotechnologicznie,

To, co najmocniej interesuje firmę Evonik to reakcje hydroformylowania. W tej katalizie, która tradycyjnie przeprowadzana jest jednorodnie, gaz syntezowy jest wykorzystywany do przekształcania olefin w aldehydy. Kluczowym osiągnięciem ma być tutaj planowana redukcja emisji gazów cieplarnianych w dużych procesach przemysłowych – wynosząca do 35%, a także wzrost wydajności zasobów i energii do 70%.

Nowa konstrukcja reaktora gwarantować ma nie tylko zmniejszenie i uczynienie bezpieczniejszymi kompleksów produkcyjnych, ale też obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych o odpowiednio 50% i 80%.

Tagi


Evonik
Wyświetlono: 888

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej