Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Europejski rynek środków owadobójczych dla gospodarki zarządzania odpadami zdominowany przez pyretroidy

08.08.2019

Analiza europejskiego rynku środków owadobójczych dla gospodarki zarządzania odpadami uwzględnia typy, metody przetwarzania odpadów i stosowania oraz rodzaje składników aktywnych. Zgodnie z raportem wartość tego rynku w 2018 roku wyniosła ponad 14,74 mld dol. Jednocześnie prognozy wskazują dalszy wzrost tego rynku, który może wygenerować przychody w wysokości 23,34 mld dol. do końca 2026 roku. Wzrost będzie następował przy wskaźniku CAGR utrzymującym się na poziomie 5,8%.

Gospodarka odpadami to proces obróbki odpadów stałych. Obejmuje różne działania, m.in. zbieranie, transport, przetwarzanie i usuwanie odpadów, a także badanie i regulowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. Środki owadobójcze są wykorzystywane już na etapie przetwarzania odpadów.

Nieustanny wzrost ilości wytwarzanych odpadów oraz szybki wzrost liczby owadów to główne czynniki, które powodują wzrost europejskiego rynku środków owadobójczych w zakresie zarządzania gospodarką odpadami. Ponadto czynnikami, które zwiększają populację owadów, są gwałtowna industrializacja, urbanizacja, zmiana klimatu i niewłaściwa gospodarka odpadami. Stałe zmiany warunków klimatycznych są ważnym czynnikiem wzrostu ilości owadów. Owady przeżywają w podwyższonej temperaturze. Dzięki wyższej temperaturze i wysokiej wilgotności zwiększa się tempo metabolizmu owadów, co w znacznym stopniu zwiększa ich apetyt. Ponadto wzrost temperatury zwiększa tempo reprodukcji owadów. W związku z tym zmiana warunków klimatycznych doprowadza do nasilonego wzrostu ilości owadów, a tym samym napędza rozwój europejskiego rynku insektycydów stosowanych w gospodarce zarządzającej odpadami. Jednak trudności związane z przechowywaniem i obchodzeniem się ze środkami owadobójczymi stanowią jeden z istotniejszych czynników hamujących rozwój rynku. Jednocześnie, oczekuje się, że wdrożenie rządowych regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami zapewni lukratywne możliwości wzrostu w okresie analizy.

Europejski rynek środków owadobójczych dla gospodarki zarządzania odpadami jest podzielony pod względem rodzaju na larwicydy i środki skierowane przeciwko osobnikom dorosłym. Analiza rynku wskazuje, że dominujący udział w rynku mają środki skierowane przeciwko formom dorosłym owadów (74,8% udziału w rynku europejskim w 2018 roku). W oparciu o metody przetwarzania odpadów klasyfikuje się je na m.in. mechaniczne przetwarzanie biologiczne (ang. mechanical biological treatment, MBT), spalanie i fermentację beztlenową. Zgodnie z metodą stosowania środki owadobójcze klasyfikuje się jako toksyczne przynęty, parownik z dichlorfos (tj. chemiczny preparat owadobójczy oraz środek pasożytobójczy), natryskiwanie przestrzeni zewnętrznej, opryskiwacze larwobójcze i inne. Jeśli chodzi o składniki aktywne stosowane w środkach owadobójczych, rynek dzielony jest na m.in. związki fosforoorganiczne, pyretroidy (trzecia generacja insektycydów działających wybiórczo), neonikotynoidy (neuroaktywne insektycydy, chemicznie spokrewnione z nikotyną, np. imidakloprid, klotianidyna i tiametoksam) oraz regulatory wzrostu owadów. W tym przypadku dominujący udział w rynku mają pyretroidy, których udział stanowił 28,7% w 2018 roku.

Wśród głównych graczy aktywnie działających na europejskim rynku środków owadobójczych raport wymienia, m.in. Biodegma; BTA International; Nehlsen; FCC Austria Abfall Service; Veolia; Amey; Biffa; Renewi; Remondis oraz LafargeHolcim.

 

Źródło: Allied Market Research (AMR)

Wyświetlono: 410

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej