Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

European Resource Efficiency Knowledge Centre: inicjatywa na rzecz lepszego zarządzania odpadami

27.02.2019

European Resource Efficiency Knowledge Centre (Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów) to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Jej celem jest pomoc firmom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom w efektywniejszym wykorzystaniu zasobów dzięki oszczędzaniu energii, wody i surowców, a także przez lepsze zarządzanie odpadami i zmniejszenie ich ilości, co pomoże zwiększyć ich ogólną produktywność i konkurencyjność na rynku.

EREK jest inicjatywą Komisji Europejskiej, realizowaną przez konsorcjum organizacji, w tym Technopolis Group, VDI Zentrum Ressourceneffizienz (Niemcy), WRAP (W. Brytania), Motiva (Finlandia), Enviros (Czechy), WAAT i Arctik (Belgia). Składa się z przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji otoczenia biznesu z krajów europejskich, które to wspierają gospodarkę oraz działania na rzecz oszczędzania i efektywnego wykorzystania zasobów. Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów oferuje przedsiębiorcom narzędzia i zasoby edukacyjne oraz dostęp do sieci ekspertów za pośrednictwem platformy internetowej EREK. Platforma ta jest otwartą, wspólną przestrzenią do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami.

Za pomocą Platformy EREK europejskie przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do niezbędnych informacji, narzędzi i materiałów do nauki oraz kontakt z ekspertami technicznymi. Ekspertyzy i oferowane narzędzia mają ułatwić firmom oszczędzanie zasobów i obniżanie kosztów działalności, umożliwić wprowadzenie racjonalnej gospodarki zapasami, efektywnej organizacji produkcji, usprawnienia konstrukcyjne i projektowe.

- Efektywne korzystanie z zasobów w gospodarce odpadami ma podwójne znaczenie. Z jednej strony odnosi się do działalności przedsiębiorstw, głownie małych i średnich, uczestniczących w tym systemie a z drugiej do rezultatów działalności systemu jako całości, którego jednym z celów w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego jest maksymalizacja odzysku zasobów z odpadów. Obydwa te znaczenia są ze sobą ściśle powiązane, przekładając się na ilość i jakość surowców wtórnych oraz rentowność funkcjonowania zaangażowanych podmiotów.

Prowadzenie opłacalnej działalności gospodarczej w zakresie obierania, zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki stanowi poważne wyzwanie dla MŚP. Problemem są stale zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz konieczność sprostania coraz to wyższym wymaganiom odnośnie do jakości surowców wtórnych. Wymaga to od firm elastyczności w funkcjonowaniu, odpowiedniej organizacji oraz przemyślanych inwestycji. które mogą być jednak ograniczane przez czynniki ekonomiczne, techniczne i prawne.

Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów EREK oferuje MŚP działającym w zakresie gospodarki odpadami narzędzia, informacje oraz przykłady dobrych praktyk dotyczących rozwiązań logistycznych, technologicznych i organizacyjnych, które pozwalają firmom obniżyć koszty działalności dzięki ograniczeniu zużycia energii, wody i materiałów przy jednoczesnej poprawie efektywności, wydajności i opłacalności ich działania – tłumaczą zarządzający projektem.

Wyświetlono: 452

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej