Wiadomości - Chemia budowlana ze świata

Europa najważniejszym rynkiem dla powierzchniowych opóźniaczy do betonu

18.09.2018
Autor: Anna Jarosik

Agencja MarketsandMarkets INC przewiduje, że w kolejnych latach nastąpi widoczny wzrost rynku powierzchniowych opóźniaczy do betonu. W 2018 r. rynek wart jest 72,7 mln dolarów, a w 2023 r. ma być wart już 89,4 mln dolarów.

Wśród surowców stosowanych do produkcji powierzchniowych opóźniaczy do betonu znajdujemy te pochodzenia organicznego i nieorganicznego, zarówno na bazie wody, jak i rozpuszczalników.

Czynnikami wpływającymi na przyszłe zmiany są m.in. wzrost liczby ludności w miastach, zapotrzebowanie na ekologiczne i pasywne budynki oraz poprawa infrastruktury w wielu regionach świata wraz z postępującą industrializacją. Obecnie coraz częściej wybierane są również rozwiązania atrakcyjniejsze pod względem estetyki budynków, a to także napędza rynek powierzchniowych opóźniaczy do betonu.

Analizując bazę surowcową, przewiduje się, że segment substancji organicznych zdominuje rynek w 2018 r. Dodatkowo zakłada się, że będzie on rósł w tempie znacznie wyższym niż substancje nieorganiczne. Trend ten utrzyma się w ciągu najbliższych pięciu lat. Głównymi czynnikami warunkującymi dominującą rolę i wyższe tempo wzrostu substancji organicznych jest ich szeroki zakres zastosowań, zarówno na pionowych, jak i poziomych powierzchniach betonowych oraz korzyści kosztowe w porównaniu z substancjami nieorganicznymi. W zależności od rodzaju opóźniacza, dominują opóźniacze bazujące na wodzie. Tendencja taka utrzyma się ze względu na zaostrzajace się przepisy prawne.

Powierzchniowe opóźniacze do betonu na bazie wody są przyjazne dla środowiska oraz bezzapachowe, co dla wielu jest zaletą. Użycie tego typu opóźniaczy jest wspierane przez organy regulacyjne z uwagi na niższą zawartość lotnych związków organicznych w porównaniu do opóźniaczy opartych na rozpuszczalnikach. Powierzchniowe opóźniacze do betonu na bazie wody można bezpiecznie stosować na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych, również tych z gorszą wentylacją.

To segment związany z budownictwem komercyjnym zdominuje rynek powierzchniowych opóźniaczy do betonu w skali świata pod względem wartości. Można to przypisać szybkiej industrializacji i rosnącym inwestycjom w rozwój infrastruktury, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. Powierzchniowe opóźniacze do betonu są szeroko stosowane w zastosowaniach komercyjnych, takich jak budowa pomostów, chodników, krawężników, ramp, okładzin elewacji i złączy segmentów betonowych. Wciąż jednak to Europa posiada największy udział w omawianym rynku.

Globalny rynek opóźniaczy powierzchniowych tworzą m.in. takie firmy, jak Sika (Szwajcaria), BASF (Niemcy), Mapei (Włochy), GCP Applied Technologies (USA), CEMEX (Meksyk), WR Meadows (USA), The Euclid Chemical Company ( USA), RussTech (USA), Fosroc (ZEA) i Parchem Construction Supplies (Australia).

Wyświetlono: 1960

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej