Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Europa liderem w produkcji biometanu

22.03.2019
Autor: Anna Jarosik

Wartość globalnego rynku biometanu wzrośnie do 5,5 mld dolarów do 2026 r. przy wskaźniku średniorocznego tempa wzrostu na poziomie 7,1%. Najszybciej rynek rozwija się w Europie.

Niedobór konwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny oraz degradacja środowiska są problemami współczesnej gospodarki. Produkcja i wykorzystanie zasobów energii odnawialnej prawdopodobnie może pomóc w ich przezwyciężeniu.

Biometan jest niekopalnym źródłem energii z grupy odnawialnych źródeł energii. Zwykle wytwarzany jest z biogazu, który pochodzi z materii organicznej (ścieki, składowiska, odpady zielone, rolnicze, żywnościowe lub odpady gorzelnicze), jak również pozostałości z gospodarstw domowych, a nawet odpadów przemysłowych. Proces produkcji biometanu obejmuje rozkład materii organicznej w środowisku beztlenowym w celu wytworzenia biogazu, który jest następnie oczyszczany w celu wytworzenia biometanu. Powstały gaz może być wykorzystany jako paliwo w pojazdach, ewentualnie może być wtryskiwany do sieci gazowej w celu wytworzenia „zielonej” energii. Odpowiednio oczyszczony biometan ma takie same właściwości jak gaz ziemny.

Biometan powstaje przez fermentację beztlenową lub zgazowanie materii organicznej. Materia organiczna wprowadzana do odpowiedniej instalacji jest przekształcana w procesie beztlenowym w biometan, tj. w metan oraz dwutlenek węgla.

Obecnie stosowany biogaz jest unowocześniany różnymi procesami oczyszczania w celu wyeliminowania zanieczyszczeń wpływających na jego jakość. Biometan redukuje znacznie ilość emitowanego do środowiska CO2. Jest odpowiedni dla wszystkich typów silników i praktycznie wszystkich rodzajów środków transportu. Rosnąca produkcja samochodów sukcesywnie zwiększa zapotrzebowanie na biometan. W samych choćby Niemczech działa ponad 98 tys. pojazdów na gaz ziemny. Średnio około 150 stacji paliw w Niemczech oferuje 100% biometan, a ponad 300 stacji paliw oferuje mieszankę biometanu i gazu ziemnego.

Są zresztą Niemcy krajem, w którym na rynku biometanu dzieje się bardzo dużo.

We wrześniu 2018 r. tamtejsza spólka EnviTec Biogas AG podpisała umowę o współpracy z chińską firmą partnerską w celu dalszego rozwoju przemysłu biogazowego w Chinach. EnviTec Biogas buduje biogazownię o pojemności 1570 m3 w prowincji Shanxi. To piąty udany projekt budowlany tej firmy w Chinach.

We wrześniu 2018 r. Evergaz wzmocnił swoją obecność w Niemczech, przejmując fabrykę biometanu BayWa r.e. renewable energy w Dolnej Saksonii. BayWa r.e. jest wiodącym w skali świata producentem energii odnawialnej. Fabryka jest trzecią biogazownią Evergaz w Niemczech.

We wrześniu 2017 r. EnviTec Biogas rozbudował zaplecze magazynowe w zakładzie Calbe/Saale. Firma planuje przyspieszyć i poprawić dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla operatorów zakładów w Brunszwiku, Berlinie i Lipsku, zmniejszając tym samym czas przestojów.

W marcu 2017 r. Evergaz ogłosił przejęcie dwóch biogazowni w Niemczech. Oba zakłady znajdują się w Pessin i Dessau, a każdy z nich ma zdolność produkcyjną 1400 Nm3 na  godzinę biometanu.

Wcześniej, bo w kwietniu 2015 roku, firma Verbio Vereinigte BioEnergie uruchomiła fabrykę w Schwedt/Oder do produkcji biometanu. Nowa fabryka wykorzystuje technologię do produkcji biometanu ze 100% słomy.

Europa zdominowała światowy rynek biometanu. Rosnące zachęty rządowe, cele w zakresie energii odnawialnej i inwestycje w technologię biogazu skutecznie napędzają rynek biometanu na naszym kontynencie. Działa tutaj blisko 20 tys. biogazowni.

Globalny rynek biometanu jest bardzo rozdrobniony. Duża liczba lokalnych i międzynarodowych graczy świadczy usługi w zakresie jego produkcji. Kluczowymi graczami są EnviTec Biogas; VERBIO Vereinigte BioEnergie; Future Biogas Limited; CNG Services; PlanET Biogas Global; Gazasia; Landwärme; Qila Energy; Evergaz; Weltec Biopower; ETW Energietechnik oraz StormFisher Environmental.

Wyświetlono: 1500

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej