Artykuły - Przemysł detergentowy

Etykiety bezpieczeństwa na detergentach: szanse i wyzwania

23.09.2018
Autor: Roberto Scazzola, A.I.S.E.
Etykiety bezpieczeństwa na detergentach: szanse i wyzwania

A.I.S.E. jest zdania, że odpowiednie etykietowanie jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne stosowanie produktów detergentowych.

Jednakże różne badania konsumenckie (przeprowadzone zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez samo Stowarzyszenie) sugerują, że obecnie cel ten nie jest osiągany.

Przy określaniu zagrożeń związanych z produktem i podejmowaniu działań zapewniających bezpieczeństwo, konsumenci polegają głównie na własnej intuicji i doświadczeniu. Treści etykiety umieszczanej z tyłu opakowania poświęca się
niewiele uwagi, a większość użytkowników w ogóle etykiet tych nie czyta. Ci, którzy jednak je czytają, są zdezorientowani ilością i skomplikowaniem informacji. W związku z tym należy poszukać możliwości zwiększenia skuteczności etykietowania produktów w taki sposób, aby zawarte na nich informacje były dobrze widoczne, zrozumiałe i skłaniające do działania.

Rozporządzenie CLP

Aktem prawnym, który określa większość informacji dotyczących bezpieczeństwa umieszczanych na etykiecie detergentu, jest rozporządzenie UE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów niebezpiecznych (CLP). W odniesieniu do mieszanin chemicznych, takich jak detergenty, rozporządzenie obowiązuje od czerwca 2015 r. Podobnie jak w przypadku poprzedniej dyrektywy w sprawie preparatów niebezpiecznych (DPD), obejmuje ono także produkty stosowane w gospodarstwach domowych. W ten sposób UE jest pierwszą jurysdykcją na świecie, która w pełni wdrożyła Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) ONZ dla produktów konsumenckich. W związku z tym europejski sektor chemii gospodarczej stoi przed kilkoma wyzwaniami.

Etykieta zgodna z rozporządzeniem CLP powinna umożliwiać konsumentom rozpoznanie zagrożeń związanych z produktem oraz zrozumienie, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie z niego korzystać. Okazuje się jednak, że cel ten nie zawsze udaje się osiągnąć.

Wyświetlono: 3708

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej