Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Etyczne pozyskiwanie surowców z korzyścią dla ludzi i bioróżnorodności: duże wyzwanie i szansa

02.05.2019
Autor: Rik Kutsch Lojenga, Union for Ethical BioTrade
Etyczne pozyskiwanie surowców z korzyścią dla ludzi i bioróżnorodności: duże wyzwanie i szansa

Union for Ethical BioTrade (UEBT) jest organizacją członkowską typu non-profit, która propaguje pozyskiwanie składników naturalnych z poszanowaniem ludzi i bioróżnorodności. UEBT specjalizuje się głównie w składnikach bazujących na bioróżnorodności (tj. składnikach pozyskiwanych z roślin, mikroorganizmów oraz innych elementów różnorodności biologicznej) wykorzystywanych w sektorze spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Poniższy artykuł wykorzystuje dane zebrane za pośrednictwem tzw. barometru bioróżnorodności (UEBT Biodiversity Barometer) oraz podczas organizowanych co roku przez UEBT zjazdów Beauty of Sourcing with Respect Conference.

Rosnąca świadomość bioróżnorodności wśród konsumentów i oczekiwania względem marek

Stworzone przez UEBT narzędzie nazwane barometrem bioróżnorodności Biodiversity Barometer pokazuje radykalny zwrot w oczekiwaniach społecznych. W badanych krajach świadomość bioróżnorodności wzrosła z poziomu 56% w 2009 roku do 68% w 2017 roku. Zgodnie z prognozami trend ten utrzyma się, ponieważ grupą najbardziej świadomą w kwestii różnorodności biologicznej są najmłodsi konsumenci.

Rosnąca świadomość bioróżnorodności przekłada się na wzrost oczekiwań konsumentów pod względem praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa przy pozyskiwaniu surowców oraz ich wpływu na ludzi i bioróżnorodność. Spośród 5 tysięcy osób, które wzięły udział w badaniu opinii w 2017 roku, 79% respondentów stwierdziło (wszystkie dane liczbowe zawarte w artykule opierają się na próbie obejmującej pięć analizowanych krajów (Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, USA, Brazylię) za rok 2017 lub 2016), że firmy mają moralny obowiązek podejmowania inicjatyw o pozytywnym wpływie na ludzi i różnorodność. Aż 73% konsumentów chciałoby otrzymywać od przedsiębiorstw informacje o konkretnych realizowanych przez nie działaniach na rzecz ludzi i różnorodności biologicznej.

Pozytywny wpływ poprzez decyzje zakupowe

Większość konsumentów (72%) biorących udział w ankiecie jest zdania, że ma możliwość pozytywnego wpływania na społeczeństwo poprzez zakup produktów tych marek, które szanują ludzi i bioróżnorodność. U większości respondentów (73%) zakup takiego produktu wiąże się z dobrym samopoczuciem. Trend ten jest najbardziej wyraźny w Brazylii (88%), a następnie w USA i we Francji (75%). „Głosowanie portfelem” jest rozpowszechnione zwłaszcza wśród przedstawicieli pokolenia Y („milenialsów”), którzy chcą łączyć konsumpcję z odpowiedzialnością społeczną. Ta tendencja daje firmom realną możliwość przyciągania konsumentów poprzez rozszerzanie oferty produktów zrównoważonych środowiskowo i społecznie.


CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY JEST W NR 1/2019 KWARTALNIKA "CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 845

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej