Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Etyczne pozyskiwanie surowców z korzyścią dla ludzi i bioróżnorodności: duże wyzwanie i szansa

02.05.2019
Autor: Rik Kutsch Lojenga, Union for Ethical BioTrade
Etyczne pozyskiwanie surowców z korzyścią dla ludzi i bioróżnorodności: duże wyzwanie i szansa

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w sektorze kosmetycznym stale rośnie świadomość roli, jaką odgrywa bioróżnorodność.

Należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości kwestia ochrony bioróżnorodności nabierze jeszcze większego znaczenia, ponieważ główne marki stawiają na innowacyjne naturalne rozwiązania oraz komunikację aspektów związanych z bioróżnorodnością.

Bioróżnorodność odnosi się między innymi do zróżnicowania mikroorganizmów i roślin. Stanowią one ważne źródło innowacyjności dla sektora kosmetycznego oraz prawdziwą skarbnicę naturalnych surowców. Ze względu na rosnące zainteresowanie konsumentów produktami naturalnymi oraz szeroko pojętą tematyką ekologiczną, firmy kosmetyczne coraz częściej decydują się na wykorzystywanie składników pochodzenia roślinnego w swoich produktach, rezygnując ze składników syntetycznych. Różne rodzaje ziół, kwitnących roślin, korzeni oraz kory są wykorzystywane jako produkty kosmetyczne, składniki czynne, olejki, zapachy i innego rodzaju dodatki. W rezultacie marki kosmetyczne mają coraz większą świadomość tego, że ich zdolność innowacyjna i możliwość dostarczania pożądanych przez konsumentów produktów są uzależnione od ochrony naturalnych zasobów. Co więcej, marki podejmują wysiłki, aby przyczyniać się do poprawy bioróżnorodności w obrębie swoich łańcuchów dostaw.

Trend ten jest zbieżny z nowymi międzynarodowymi i krajowymi przepisami regulującymi wykorzystywanie bioróżnorodności do celów związanych z badaniami i rozwojem. Przepisy te, zainicjowane przez Konwencję o różnorodności biologicznej, narzucają firmom wymóg uzyskania zezwolenia przed podjęciem badań bioróżnorodności ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych produktów.
Firmy są również zobowiązane do dzielenia się korzyściami z produktów opracowanych na bazie takich badań.

W tym kontekście kwestia etycznego korzystania z bioróżnorodności nabiera priorytetowego znaczenia wśród przedsiębiorstw działających w sektorze kosmetycznym, a firmy intensywnie angażują się w ochronę różnorodności biologicznej.

Wyświetlono: 768

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej