Wiadomości

Ergis: Mocne podstawy dla zwiększenia rentowności

05.11.2010

Grupa Ergis zanotowała po trzecim kwartale 2010 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 448,43 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 6,8% w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku. Jednocześnie zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 11,28 mln zł.

Wartość sprzedaży Grupy w samym trzecim kwartale 2010 wzrosła w stosunku do zrealizowanej w analogicznym okresie 2009 roku aż o 14%, dodatkowo przy niższym kursie euro, co było głównie efektem zdecydowanego wzrostu przychodów polskiej spółki Grupy Ergis-Eurofilms SA. Łącznie po trzech kwartałach 2010 roku sprzedaż na rynku polskim wzrosła do ponad 220,22 mln zł, wobec ponad 192,72 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 14,27%. Z kolei sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 228,2 mln zł wobec 226,99 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku i to mimo spadku średniego kursu euro o ok. 10% w tym okresie.
Na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży folii stretch, która wprawdzie częściowo wynika ze wzrostu cen podstawowego surowca, ale wykazuje także ilościowy wzrost sprzedaży o 17%. W przypadku taśm PET odnotowano ilościowy wzrost sprzedaży o blisko 33%. Podkreślić należy również wysoką dynamikę sprzedaży opakowań drukowanych, będącą rezultatem inwestycji dokonanych w spółce Flexergis w latach 2008-2009. Stopniowo odbudowuje się rynek granulatów PCW dla przemysłu kablowego, natomiast w dalszym ciągu sprzedaż wyrobów wytłaczanych należy ocenić jako niezadowalającą. Ujemna dynamika sprzedaży laminatów oraz folii PET jest częściowo pozorna, ponieważ wpływa na nią spadek kursu euro. W przypadku folii PET wartość sprzedaży w euro nie uległa obniżeniu w stosunku do poprzedniego okresu.
- Chociaż mierzymy się w tym roku z rekordowymi wynikami za 2009 rok, uważam że wyniki Grupy – biorąc pod uwagę niełatwą sytuację na niektórych rynkach - są satysfakcjonujące, a wzrost sprzedaży odzwierciedla naszą rosnącą pozycję rynkową. Tworzymy mocne podstawy dla zwiększenia rentowności i zysku Grupy Ergis w przyszłości. Jednocześnie wciąż szukamy nowych źródeł budowania wartości Grupy. W efekcie zdecydowaliśmy się na budowę nowego zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie i, by wykorzystać przewagi konkurencyjne polskiego rynku pracy, rozważamy przeniesienie części środków produkcji folii twardych z jednej z naszych niemieckich spółek - MKF-Folien GmbH. Uważam, że projekt ten dodatkowo wzmocni silną pozycję Ergis-Eurofilms w skali międzynarodowej – powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis-Eurofilms.

Wyświetlono: 2066

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej