Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Enzymy tekstylne mają mnóstwo zastosowań

27.12.2018
Autor: Anna Jarosik

Istnieje wiele czynników, które sprawiają, że rynek enzymów tekstylnych notuje stały wzrost.

Enzymy są biokatalizatorami produkowanymi i pobieranymi z żywych organizmów, tj. zwierząt, bakterii, roślin i grzybów. Przyspieszają tempo reakcji chemicznych. Pomagają również zwiększyć szybkość procesów biochemicznych, które w przeciwnym razie przebiegałyby powoli lub w niektórych przypadkach wcale. Enzymy są także biodegradowalne. Jednocześnie są wykorzystywane przez różne branże, od manipulowania DNA w badaniach biotechnologicznych po poprawę miękkości tkanin w przemyśle tekstylnym. Działają skutecznie przy określonej temperaturze i wartości pH. W związku z tym są szeroko stosowane w przemyśle włókienniczym, będąc istotną częścią systemu produkcji tekstyliów.

Globalny rynek enzymów tekstylnych jest napędzany przez wzrost zapotrzebowania na tkaniny wytwarzane w procesie redukcji rozmiaru materiału z przędz osnowowych po utkaniu materiału tekstylnego oraz tkaniny drapane i bio-polerowane. Enzymy mogą być stosowane jako alternatywa dla obniżenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jest to jeden z kluczowych czynników stymulujących globalny rynek enzymów tekstylnych. Niestety wysoki koszt związany z produkcją enzymów hamuje rozwój branży.

Pod względem typu, globalny rynek enzymów tekstylnych (włókienniczych) dzieli się na takie enzymy, jak: celulaza, amylaza, katalaza, pektynaza, lakkaza.

Katalaza i amylaza stanowią główną część rynku. Segment celulaz ma znaczący udział w rynku ze względu na wzrost zapotrzebowania na celulazę w aplikacji do tzw. bio-polerowania. Stosuje się je w końcowym etapie produkcji wyrobów włókienniczych, m.in. służą do usuwanie klejonki skrobiowej, do zmiękczania oraz zmniejszania skłonności tkaniny do mechacenia. Zatem wykorzystanie enzymów w produkcji tekstyliów zdecydowanie poprawia jakość produktów końcowych, m.in. odzieży.

Wzrost zapotrzebowania na enzymy tekstylne w przemyśle odzieżowym oraz wzrost zastosowania w celu wprowadzenia usprawnień technologicznych i produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu końcowego są kluczowymi czynnikami na rynku enzymów włókienniczych. Oczekuje się, że gwałtowna industrializacja i urbanizacja oraz rosnące obawy o środowisko naturalne będą napędzać zapotrzebowanie na enzymy włókiennicze w najbliższej przyszłości. Szacuje się, że wzrost w przemyśle włókienniczym w gospodarkach wschodzących będzie się utrzymywać na poziomie 4% wskaźnika CAGR do 2026 r.

Bazując na zastosowaniach, w których dość szeroko wykorzystuje się enzymy, globalny rynek podzielony jest na enzymy do bio-polerowania tkanin (tj. biologiczne wykończenie enzymu, którego celem jest poprawa wykończenia powierzchni tkaniny bawełnianej celulazą, aby uzyskać trwalszy efekt antyadhezyjny, tym samym zwiększając ogólną gładkość i miękkość tkaniny), enzymy do usuwania klejonki skrobiowej (wstępna obróbka bawełny), do enzymatycznego bielenia (m.in. bawełny, które jest niezbędne do usunięcia brązowych i żółtych zabarwień włókien bawełny, spowodowanych białkami i pigmentami kwiatu bawełny), do bioskórowania.

Bio-polerowanie posiada znaczący udział w prezentowanym globalnym rynku. Poprawia jakość tkaniny, zmniejszając rozmycie i właściwości mechacenia się tkanin celulozowych. Proces związany ze zmianą rozmiaru na mniejszy odgrywa również znaczącą rolę w rynku tekstyliów. Przyczyny tego upatruje się we wzroście zapotrzebowania na lekkie jeansy, miękkie i przyjemne w dotyku tkaniny. Korzyści związane z enzymami włókienniczymi to m.in. niski czas przetwarzania, oszczędność energii i wody oraz poprawa jakości produktu w połączeniu z zachętami rządowymi do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Pod względem geograficznym dominuje region Azji i Pacyfiku (ponad 40% w globalnym rynku tekstyliów). Europejski rynek enzymów tekstylnych jest mocno rozdrobniony.

Wśród kluczowych graczy na światowym rynku enzymów włókienniczych wymienia się takie firmy, jak Novozymes; Sunson Industry Group; Lumis; AB Enzymes; DuPont; BASF; Refnol Resins & Chemicals; Maps Enzymes; Genotek Biochem; Zytex Pvt. oraz Royal DSM.

Wyświetlono: 1068

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej