Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Energia kluczowym składnikiem kosztów w przemyśle chemicznym

08.01.2020
Energia kluczowym składnikiem kosztów w przemyśle chemicznym

PCC Rokita przypomniała, że koszty energii są kluczowym składnikiem kosztu wytworzenia produktów chemicznych. Obecnie zaś polski przemysł chemiczny zmaga się z wysokimi cenami energii elektrycznej, które wynikają m.in. ze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Wsparciem dla przemysłu energochłonnego jest na szczęście ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych z lipca 2019 r.

Ustawa wprowadziła przepisy umożliwiające przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Wysokość rekompensat uzależniona jest od różnych czynników, m.in. od poziomu dochodów z aukcji uprawnień do emisji w roku poprzedzającym rok, za który przyznawane są rekompensaty; od wartości rekompensat dla instalacji, które złożyły wnioski o ulgę; od poziomu intensywności pomocy publicznej w danym roku czy też poziomu krajowego wskaźnika emisyjności CO2. Rekompensaty na pokrycie pośrednich kosztów emisji zostaną przyznane po raz pierwszy za rok 2019, a wypłata środków przewidziana jest w październiku 2020 r.

PCC Rokita przyznała, że prowadzi prace nad przygotowaniem danych liczbowych oraz dokumentów, które będą niezbędne do złożenia wniosku o wypłatę rekompensat. Ustawowy termin na złożenie wniosku mija 31 marca 2020 r. Powyższe rozwiązanie nie zrekompensuje oczywiście w całości rosnących kosztów zakupu energii elektrycznej, ale i tak jej znaczenie powinno być spore. Dodatkowym elementem obniżenia kosztów powinny być, w ocenie władz PCC Rokita, ulgi w opłatach sieciowych oraz rynku mocy dla przedsiębiorstw energochłonnych. Aktualnie są prowadzone prace nad przygotowaniem mechanizmów wspierających krajowy przemysł energochłonny, jednak wciąż nie jest możliwe określenie, jakie rozwiązania zostaną finalnie przyjęte i kiedy zostaną efektywnie wdrożone.

PCC Rokita w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną w ostatnich latach dokonywała zakupów energii elektrycznej na różne okresy (rok, kwartał, miesiąc) na podstawie zawieranych umów dostawy. Decyzje spółki o zamówieniu określonej ilości energii elektrycznej podejmowane są w zależności od aktualnej sytuacji na rynku energii. Część energii elektrycznej pochodzi z produkcji własnej PCC Rokita.

Ponadto Grupa przypomina, iż w Polsce hurtowe ceny energii elektrycznej wyznaczane są przez transakcje zawierane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Warunkiem podstawowym do dokonania zamówienia określonej mocy na dany okres jest dostępność wolumenów energii na TGE.

W ostatnich latach przedsiębiorstwo z Brzegu Dolnego zamawiało poszczególne wolumeny energii elektrycznej, pokrywające własne zapotrzebowanie na różne okresy. Były to pasma zarówno miesięczne, jak i kwartalne czy też roczne. Spółka zamawiała energię elektryczną na przyszłe okresy z wyprzedzeniem, przy czym najkrótsze wyprzedzenie wynosiło niespełna jeden miesiąc, a najdłuższe to ponad 35 miesięcy. Obecna umowa pozwala Spółce na realizację zakupów do końca roku 2020. Dodatkowo Spółka ma możliwości nabywania energii na wolnym rynku.

Wyświetlono: 651

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej