Wiadomości - Chemia budowlana ze świata

Emulsje polimerowe nie tracą na popularności

15.04.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek emulsji polimerowych wart jest aktualnie ok. 29,8 mld dolarów i do 2023 r. ma wzrosnąć do kwoty 42,9 mld dolarów.

Emulsje polimerowe obejmują, w zależności od rodzaju polimeru, polimerowe emulsje akrylowe, emulsje winylowe, emulsje lateksowe SB (tj. emulsje na bazie wody z cząsteczkami kopolimerów blokowych styren-butadien, SB). Swoje zastosowanie emulse znajdują w produkcji farb i powłok, klejów i uszczelniaczy oraz papieru i tektury.

To emulsje na bazie polimerów akrylowych będą odpowiadały w kolejnych latach za największy wzrost w branży. Akryle można podzielić na tzw. czyste akrylowe i polimery oraz kopolimery akrylowe. Emulsje polimerowe na bazie akrylu są najstarszą emulsją polimerową. Niemniej nadal są one jedną z bardziej poszukiwanych grup produktowych w różnych zastosowaniach, głównie ze względu na niską emisję lotnych związków organicznych. Zwykle są stosowane w farbach, powłokach i klejach oraz w produkcji i przetwórstwie papieru i tektury.

To produkcja farb i powłok ma największy udział w globalnym rynku emulsji polimerowych i będzie się ona cechować najszybszym wzrostem popytu do roku 2023. Emulsje polimerowe są preferowanym rozwiązaniem w tego typu zastosowaniach, głównie ze względu na znacznie niższą zawartość LZO, która obecnie jest kluczową kwestią, jeśli chodzi o produkcję farb i powłok. Ponadto farby i powłoki na bazie emulsji polimerowych nie są produktami łatwopalnymi, co dodatkowo wpływa na redukcję kosztów ich transportu, magazynowania oraz obniża koszty ubezpieczenia ogniowego. Proces produkcji farb i powłok bazujacych na emulsjach polimerowych wiąże się również ze znacznie mniejszym śladem węglowym, ponieważ zużywana jest mniejsza ilość energii. Inne powody stosowania farb i powłok bazujących na emulsjach polimerowych to niski koszt obsługi i koszt czyszczenia po malowaniu.

DIC Corporation z Japonii; DowDuPont ze Stanów Zjednoczonych; BASF z Niemiec; Arkema Group z Francji; Celanese Corporation ze Stanów Zjednoczonych; Trinseo ze Stanów Zjednoczonych; The Lubrizol Corporation ze Stanów Zjedncozonych; Wacker Chemie z Niemiec; Synthomer z Wielkiej Brytanii oraz Omnova Solutions ze Stanów Zjednoczonych to czołowi producenci działający na globalnym rynku emulsji polimerowych.

Wyświetlono: 2008

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej