Artykuły - Chemia budowlana

Emulsje asfaltowe i ich funkcje w drogownictwie

09.07.2018
Autor: Grzegorz Nieradka Zastępca koordynatora projektu ds. technicznych Flukar Sp. z o.o.
Emulsje asfaltowe i ich funkcje w drogownictwie

Emulsje asfaltowe używa się w budownictwie drogowym od początku XX w. Aktualnie ich produkcja szacowana jest na ponad 8 mln ton. Największa jest w USA, Francji, Meksyku, Brazylii i Niemczech.

O jaki produkt chodzi?

Emulsja asfaltowa jest dyspersją stałych cząstek asfaltu w wodzie, o niejednorodnym układzie składającym się z co najmniej dwóch nie mieszających się cieczy, silnie zdyspergowanych jedna w drugiej. Podstawowy skład emulsji asfaltowej zawiera od 40% do 75% bituminu, od 0,1% do 2,5% emulgatora i od 25% do 60% wody. Celem zapobieżenia rozdzieleniu się cieczy stosuje się związek powierzchniowo czynny, tzw. emulgator.

Cząstki rozproszonego asfaltu mają od 0,1 do 20 mikronów średnicy. Podczas produkcji otrzymują odpowiedni ładunek elektryczny. Dzięki odpychającym siłom elektrostatycznym stabilność emulsji ulega znacznej poprawie, co umożliwia jej długotrwałe magazynowanie. Emulsje asfaltowe można podzielić ze względu na rodzaj fazy rozpraszanej i rozpraszającej, zawartość asfaltu, szybkość rozpadu, rodzaj lepiszcza i dodatków. Ze względu na bardzo dobre właściwości przyczepności do kruszyw, praktyczne zastosowanie w drogownictwie mają emulsje kationowe.

Wytwarzanie emulsji asfaltowej jest procesem polegającym na rozdrobnieniu asfaltu w fazie wodnej w postaci małych cząstek. Zamierzony efekt uzyskuje się dzięki włożeniu dużej energii mechanicznej przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora. Emulgator  spełnia  w  emulsji  asfaltowej trzy podstawowe funkcje:

  • obniża napięcie powierzchniowe między dwiema fazami, tj. wodą i asfaltem,
  • stabilizuje emulsję,
  • poprawia przyczepność.

Podczas stosowania emulsji asfaltowej następuje jej rozpad z rozdzieleniem na fazę asfaltową i wodną. Asfalt zaczyna wówczas pełnić właściwą rolę lepiszcza, a wydzielona z rozpadu emulsji woda odparowuje z mieszanki mineralno-asfaltowej, bądź ze skropionego emulsją podłoża.

Rodzaje technologii emulsyjnych

Istnieje wiele rodzajów technologii emulsyjnych. Najstarszym i najprostszym sposobem jest wykonanie skropienia nawierzchni emulsją asfaltową i posypanie jej odpowiednim grysem. Zmechanizowanie tych prac uzyskano poprzez wprowadzenie remonterów, czyli urządzeń zaopatrzonych w dwukomorowy zasobnik kruszywa, zbiornik na emulsję, sprężarkę powietrza, system podgrzewania emulsji i kruszywa oraz wysięgnik.

Prawidłowe wykonanie naprawy wykonuje się  oczyszczając miejsce uszkodzenia sprężonym powietrzem, skrapiając je emulsją pod ciśnieniem, wprowadzając grys otoczony emulsją i posypując miejsca naprawy suchym grysem. Zaletą takiej technologii jest bardzo dobra jakość naprawy wykonanej otoczonym grysem, wysoka wydajność i oszczędność materiałów oraz natychmiastowa gotowość sprzętu do pracy i jego duża mobilność.

Drugim rodzajem technologii emulsyjnych jest powierzchniowe utrwalanie dróg, którego celem jest powstanie szorstkiej warstwy ścieralnej, uszczelnienie nawierzchni i powstrzymanie jej destrukcji oraz poprawienie estetyki drogi i uzyskanie jednolitego  wyglądu nawierzchni. Proces ten realizuje się poprzez skropienie uszorstnionej powierzchni emulsją asfaltową, posypanie kruszywem i wałowanie. Wykonana w ten sposób nawierzchnia może być jedno-, dwu- lub trójwarstwowa.

Wyświetlono: 1148

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej