Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Emisji akcji ma wesprzeć finansowanie projektu "Polimery Police"

04.09.2019

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Police pozytywnie zaopiniowała uchwałę zarządu w zakresie emisji akcji wspierającej realizację projektu „Polimery Police”.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w kwocie ok. 1 mld zł. Intencją zarządu spółki jest przeprowadzenie oferty do końca 2019 roku. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektu „Polimery Police”, kluczowego elementu wieloletniej strategii rozwoju Grupy Azoty.

Pozytywna opinia dotyczy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż jednej i nie więcej niż 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd spółki. Proponowanym dniem prawa poboru jest 7 listopada 2019 r.

- Wyrażenie pozytywnej opinii przez Radę Nadzorczą to ważny, formalny krok pozwalający naszym akcjonariuszom podjąć decyzję w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego podczas planowanego Walnego Zgromadzenia. W najbliższych miesiącach zakładamy wykonanie szeregu prac, zarówno z obszaru operacyjnego, jak i finansowego, które pozwolą nam zgodnie z harmonogramem, tj. z początkiem 2020 roku rozpocząć budowę „Polimerów Police”, jednego z największych petrochemicznych projektów inwestycyjnych przeprowadzanych w ostatnich latach w Polsce – mówi Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police” oraz całej Grupy Azoty.

Celem projektu „Polimery Police” realizowanego przez PDH Polska jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Całkowity szacowany budżet realizacji zadania wynosi ok. 1,5 mld euro.

Wyświetlono: 261

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej