Artykuły - Przemysł opakowaniowy

Ekologiczne opakowania utożsamiane z biodegradowalnością i recyklingiem

09.05.2019
Autor: Anna Jarosik
Ekologiczne opakowania utożsamiane z biodegradowalnością i recyklingiem

Główne założenia opakowań ekologicznych, poza odpowiednim wyborem materiału, z którego są one wykonane, uwzględnia dobranie prawidłowej wielkości opakowania, praktyczną jego konstrukcję oraz układ. Równie istotną kwestią jest odpowiednie wykorzystanie materiału (maksymalnie efektywne), z którego jest wykonane opakowanie, mając na względzie redukcję wielkości, a często również wagi opakowania, zmniejszony stosunek produktu do opakowania, tym samym redukcję objętości. Optymalizacja kosztów transportu oraz efektywne, a nawet odnawialne zużycie energii to kolejne kwestie brane pod uwagę przez aktywnych uczestników rynku, dbających o środowisko naturalne. Dodatkowo wiele założeń proekologicznych uwzględnia redukcję odpadów i minimalizację tzw. trwonienia surowców. Z tego względu opakowania ekologiczne bardzo często wykonane są z łatwiej dostępnych surowców pochodzenia roślinnego, ewentualnie z surowców syntetycznych pochodzących ze źródeł odnawialnych czy recyklingu. Przykładowo, coraz bardziej popularne stają się ekologiczne, choć nadal jednorazowe, torby foliowe na zakupy. Taki trend obserwuje się również w przypadku toreb mocniejszych, wielokrotnego użytku oraz toreb papierowych. Nie tylko mając na uwadze koszty, ale przede wszystkim ze względu na większą świadomość zagrożeń. W wielu regionach świata zwraca się uwagę na to, w czym przenosi się kupione produkty spożywcze, w co są one zapakowane, a następnie jak je przechowywać.

Coraz popularniejsza staje się również segregacja śmieci, która ogólnie ma sens, gdy dane opakowanie może być dalej przetworzone, ewentualnie może stanowić surowiec w kolejnym procesie produkcyjnym. Z tego względu opakowania ekologiczne są zdecydowanie łatwiejsze i praktyczniejsze, jeśli chodzi o proces utylizacji.

Regulacje prawne

Rozwój produkcji opakowań biodegradowalnych jest mocno związany z wprowadzanymi w wielu państwach regulacjami prawnymi, odnoszącymi się do gospodarki odpadami. Przykładowo w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EEC z 20 grudnia 1994 r. (dyrektywa 2004/12/EC z 11 lutego 2004 r. jest dyrektywą zmieniającą). Dotyczy ona różnego rodzaju opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Dodatkowo uwzględnia wymagania ekologiczne oraz potrzeby wymiany handlowej między krajami Wspólnoty. Zgodnie z założeniami dyrektywy, opakowania poddawane są kontroli składu chemicznego, badaniom biodegradowalności oraz zdolności do rozpadu w czasie obróbki biologicznej. Dodatkowo przeprowadzane są testy ekotoksyczności, które polegają na wskazaniu ewentualnych przeciwwskazań, w związku z negatywnym oddziaływaniem kompostu na proces wzrostu roślin. W przypadku, gdy opakowanie składa się z kilku elementów, każdy z nich podlega odrębnej ocenie. Wyjątkiem są części, które dają się łatwo oddzielać podczas segregacji przed kompostowaniem i są przeznaczone do innych form utylizacji.


CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY JEST W NR 1/2019 KWARTALNIKA "CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 1449

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej