Artykuły - Przemysł detergentowy

Ekologiczna alternatywa dla tworzyw sztucznych?

13.02.2020
Autor: ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Ekologiczna alternatywa dla tworzyw sztucznych?

ALPLA jest jedną z firm, które dysponują technologiami do produkcji recyklatu oraz projektowania i produkcji opakowań z udziałem materiału z recyklingu.

W Europie głównym odbiorcą tworzyw sztucznych jest przemysł opakowaniowy. Według danych PlasticsEurope zapotrzebowanie tego sektora w skali 30 krajów naszego kontynentu sięga 39% z 51,2 mln ton[1], a w Polsce jest to 35% popytu szacowanego na 3,5 mln ton[2]. Unia Europejska w 2018 roku ogłosiła tzw. Strategię Plastikową, która kładzie podwaliny pod budowę nowego, bardziej zrównoważonego systemu gospodarowania tworzywami sztucznymi. Wdrożenie Strategii oznacza konieczność nowego podejścia do projektowania opakowań nie tylko w branży spożywczej, ale także chemicznej, kosmetycznej i innych.

Dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na środowisko, Unia Europejska wprowadziła koncepcję Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) i opublikowała tzw. Strategię Plastikową. Dokument wskazuje na istotne znaczenie tworzyw sztucznych w ramach gospodarki, a także strukturę[3] i skalę zatrudnienia w tym sektorze[4] oraz udział rynków unijnych w światowej produkcji tworzyw sztucznych[5]. Podstawowym wyzwaniem dla tego jednego z ważniejszych sektorów przemysłu jest zwiększenie nadal bardzo niskiego poziomu ponownego użycia i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.

Dyrektywa SUP a branża chemiczno-kosmetyczna

W czerwcu 2019 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę Single Use Plastics (SUP), która jest jednym z elementów Strategii Plastikowej. Zakłada ona wprowadzenie zakazu używania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, takich jak np. sztućce i talerze, patyczki higieniczne, patyczki do balonów, słomki plastikowe czy też styropianowe pojemniki do żywności „na wynos”. Z kolei inne produkty, w których opakowaniach zastosowano tworzywa sztuczne, takie jak wyroby tytoniowe, czy nawilżane chusteczki higieniczne, będą musiały być odpowiednio oznakowane. Butelki napojowe z tworzyw sztucznych mają być wytwarzane z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu (do 2025 r. ma to być 25% recyklatu w butelkach napojowych PET, a do 2030 r. – 30% recyklatu w butelkach na napoje, bez względu na rodzaj tworzywa sztucznego). Dodatkowo od 2024 r. wszystkie butelki napojowe z tworzyw mają mieć nakrętki, które będą do nich trwale przytwierdzone. Ponadto Komisja Europejska planuje, że w 2029 roku powinniśmy osiągnąć poziom 90% selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. Pojawiły się również nowe zalecenia dla producentów wprowadzających na rynek opakowania z tworzyw sztucznych, m.in. obowiązek odpowiedniego oznakowania informującego o metodach gospodarki odpadami oraz obecności tworzyw sztucznych w opakowaniu i o ich wpływie na środowisko, a także wymóg pokrywania przez producentów kosztów oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych w ramach systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

Unijna Strategia Plastikowa na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) wiązać się będzie z wieloma zmianami w każdym sektorze naszej gospodarki, także w branży chemicznej i kosmetycznej. Strategia Plastikowa zakłada między innymi ograniczenie powstawania odpadów dzięki współdziałaniu wszystkich uczestników łańcucha wartości, a także zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. Zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych będzie wymagać projektowania i produkowania opakowań, których recykling będzie w pełni możliwy i łatwo osiągalny – mówi Mariusz Musiał, dyrektor zarządzający firmy ALPLA w Polsce, jednego z kluczowych producentów opakowań z tworzyw sztucznych. – Firmy są świadome, że polski system odzyskiwania odpadów wymaga usprawnień i nie zawsze dysponuje wydajną infrastrukturą do recyklingu opakowań. Zdają sobie sprawę, że unijne wytyczne będą oznaczały dla nich konieczność przeprojektowania opakowań i produktów z tworzyw sztucznych w taki sposób, aby wyeliminować lub ograniczyć wykorzystanie w nich elementów niemożliwych do recyklingu – dodaje.

Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko naturalne

Obecnie w sektorze kosmetycznym i chemicznym najczęściej wykorzystywane są polipropyleny – PP, polietyleny o niskiej gęstości: PE-LD oraz PE-LLD oraz polietyleny o dużej gęstości – HDPE, a całość dopełniają polistyreny i poliuretany. Ankieta zrealizowana na potrzeby raportu Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i Deloitte Advisory wskazuje, iż najważniejszymi tworzywami sztucznymi wykorzystywanymi przez polskich producentów kosmetyków są polietylen i jego odmiany (w tym używane w produkcji opakowań wielomateriałowych), polipropylen i politereftalan etylenu.[6] Czy ze względu na dobro środowiska materiały te warto zastąpić innymi?

W 2010 roku na zlecenie PlasticEurope przeprowadzone zostały badania LCA (Life Cycle Assessment).[7] Opracowanie pokazywało faktyczny wpływ tworzyw sztucznych na środowisko w całym cyklu ich życia w takich obszarach, jak energia, zasoby naturalne, woda, czy emisje. Osiem lat później ALPLA – jeden z największych producentów opakowań z tworzyw sztucznych – zleciła niezależnemu instytutowi badawczemu c7-consult[8] rozszerzenie wcześniejszych badań. Celem było poznanie wpływu na środowisko rozwiązań opakowaniowych wytwarzanych w zakładach ALPLA (w tym także opakowań na detergenty) i porównanie ich z innymi rodzajami opakowań stosowanych w określonych segmentach.

Wyświetlono: 1874

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej