Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

ECHA podejmuje działania w związku z koronawirusem

20.03.2020

Europejska Agencja Chemikaliów podejmuje działania w celu wsparcia UE na rzecz zwalczania pandemii spowodowanej koronawirusem.

Agencja wraz z Komisją Europejską będzie wspierać państwa członkowskie i przemysł w rozwiązywaniu problemów związanych z niedoborami środków dezynfekujących, które stały się kluczowym problemem w kilku państwach członkowskich UE.

- Konieczne jest zapewnienie wystarczającej liczby środków dezynfekujących dla pracowników służby zdrowia i obywateli Europy. Głównym czynnikiem ograniczającym wydaje się być dostępność substancji czynnych stosowanych w tych produktach biobójczych - w szczególności izopropanolu, 1-propanolu i etanolu. Wspólnie z Komisją pracujemy nad specjalnymi rozwiązaniami, aby pomóc państwom członkowskim i firmom w jak najszybszym uzyskaniu większej ilości środków dezynfekujących na rynku – mówi Bjorn Hansen, dyrektor wykonawczy ECHA.

Dodaje też, że leżące w gestii Agencji, terminy niektórych procesów będą elastycznie przestrzegane, w tym płatności faktur. W przypadku niektórych terminów, które przypadają od teraz do końca maja 2020 r., firmy otrzymają przedłużenie o dwa miesiące. Dotyczy to przypadków, w których przedsiębiorstwa początkowo nie dostarczyły pełnej rejestracji swoich chemikaliów i otrzymały ostateczny termin od marca do maja 2020 r., a także wniosków o dodatkowe informacje związane z wnioskami o zachowanie poufności.

Przedłużenie o 30 dni będzie miało również zastosowanie do zgłaszania przez firmy uwag na temat projektów decyzji ECHA w przypadkach, w których rejestracja została uznana za niezgodną z wymogami prawnymi.

Wyświetlono: 297

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej