Wiadomości - Przemysł kosmetyczny ze świata

ECHA ogranicza stosowanie mikroplastików w produktach kosmetycznych

01.02.2019

Europejska Agencja Chemikaliów ECHA opublikowała propozycję ograniczeń stosowania mikroplastików celowo dodawanych do produktów kosmetycznych. Ograniczenia te mają zostać wprowadzone poprzez Załącznik XV rozporządzenia REACH.

Zdaniem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, propozycja ECHA niesie poważne zagrożenia dla sektora kosmetycznego. Jest tak, gdyż proponowana definicją mikroplastików, jest w ocenie sektora kosmetycznego zbyt szeroka - może objąć wiele polimerów, które nie stanowią ryzyka dla środowiska. Ponadto ograniczenia stosowania obejmą wiele kategorii kosmetyków niespłukiwanych, w których polimery te są stosowane i niezbędne (np. jako zmętniacze, modyfikatory reologii i właściwości aplikacyjnych).

Cosmetics Europe, czyli europejska organizacja reprezentująca interesy przemysłu kosmetycznego, analizuje obecnie propozycję ECHA. Niebawem powinny być znane informacje na temat tego, jakie jakie substancje zostaną objęte ograniczeniami.

Zgodnie z aktualnymi informacji PZPK przewidujemy następujący możliwy harmonogram prac legislacyjnych:
- marzec 2019 – konsultacje publiczne propozycji ECHA,
- grudzień 2019 – opinia Risk Assessment Committee,
- luty 2020 – opinia Socio-Economic Assessment Committee,
- lato-jesień 2020 – propozycja regulacji ze strony Komisji,
- październik 2020 – głosowanie propozycji Komisji,
- koniec 2020 – 2021??? – dalsze prace w Parlamencie i Radzie.

Przy założonym harmonogramie, który oczywiście może ulec zmianie, ograniczenia spójne z dotychczasową samoregulacją sektora kosmetycznego (wycofanie granulek plastikowych z kosmetyków spłukiwanych) mogłyby wejść w życie już w latach 2020-2021, ograniczenia obejmujące inne polimery w kosmetykach spłukiwanych w 2024 r., a ograniczenia stosowania w kosmetykach niespłukiwanych w 2026 r.

- Sektor kosmetyczny, reprezentowany przez Cosmetics Europe, był aktywnie zaangażowany w prace nad opublikowaną propozycją ECHA, m.in. prowadząc rozmowy dotyczące proponowanej definicji mikroplastików oraz oceny wpływu ograniczeń na sektor kosmetyczny. Niestety ECHA nie uwzględniła jak dotychczas żadnych postulatów naszego sektora – informuje Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Wyświetlono: 1394

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej