Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

ECHA: aktualizowanie rejestracji chemikaliów jest potrzebne

18.02.2019

Europejska Agencja Chemikaliów przypomina o aktualizowaniu rejestracji substancji chemicznych. Rejestracja chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem REACH nie jest bowiem działaniem jednorazowym.

ECHA informuje, że wszelkie zmiany odnoszące się do danej substancji muszą zostać uwzględnione rejestracji. Dlatego też należy dokonywać regularnego przeglądu i aktualizacji dokumentacji w przypadku, gdy dostępne będą nowe informacje na temat chemikaliów.

- Siódmym i ostatnim krokiem w pomyślnej rejestracji chemikaliów jest przechowywanie danych rejestracyjnych. Rejestracja musi uwzględniać najbardziej aktualną wiedzę na temat bezpiecznego stosowania substancji na terenie zakładu produkcyjnego oraz na każdym etapie łańcucha dostaw, skończywszy na końcowym odbiorcy. To nie tylko dobra praktyka, ale także wymóg prawny. Informacje zawarte w dokumentacji rejestracyjnej należy aktualizować w przypadku, gdy wiadomo o nowych informacjach na temat składu substancji, jej właściwości, sposobów jej wykorzystania przez klientów, a także konieczności zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka. Istotne zmiany w wielkości produkcji lub importu oraz zmiany informacji dotyczących spółki należy zgłosić do Europejskiej Agencji Chemikaliów. Nowe informacje mogą pojawić się ponadto w przypadku, gdy nowe spółki będą chciały przystąpić do wspólnie przedkładanej dokumentacji. Takie zmiany również muszą zostać uwzględnione we wspólnej dokumentacji. Oprócz bieżącej aktualizacji danych rejestracyjnych, można otrzymać decyzję ECHA z prośbą o dostarczenie więcej informacji dotyczących dokumentacji lub oceny substancji. ECHA analizuje rejestracje w celu stwierdzenia, czy informacje w nich zawarte są zgodne z wymogami prawnymi. Z kolei państwa członkowskie wykorzystują rejestracje do kontroli substancji, które mogą wzbudzać obawy ze względu na zdrowie ludzi lub środowisko, i – stosownie do potrzeb – proponują dalsze działania regulacyjne – przypomina Europejska Agencja Chemikaliów.

W celu skutecznej aktualizacji dokumentacji należy dysponować odpowiednim mechanizmem umożliwiającym koordynację pracy na terenie firmy ze wszystkimi rejestrującymi tę samą substancję. Pomimo, że aktualizacja wspólnej części dokumentacji rejestracyjnej należy do obowiązków wiodącego rejestrującego, wszyscy rejestrujący tę samą substancję są odpowiedzialni za porządkowanie danych oraz złożenie dalszych informacji, jeżeli jest to wymagane. W tym celu zaleca się prowadzenie platformy współpracy ze współrejestrującymi. Porady praktyczne dotyczące prowadzenia rejestracji są dostępne na stronie internetowej ECHA w 23 językach UE. Agencja przedstawia również główne zalecenia dotyczące danych dobrej jakości na podstawie nieprawidłowości zaobserwowanych podczas przeprowadzania oceny rejestracji. Dzięki zapoznaniu się z zaleceniami można zatem uniknąć podobnych problemów podczas własnej rejestracji.

Wyświetlono: 293

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej