Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Działania w obszarze gospodarki odpadami w GZNF "Fosfory"

16.07.2019

W Grupie Azoty Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych „Fosfory” przeprowadzono odzysk fosforanów z odcieków ze składowiska fosfogipsu w Wiślince. Na instalacji do produkcji nawozów znajdującej się na terenie GZNF „Fosfory” odzyskano około 10 tys. ton odcieków ze składowiska fosfogipsów.

Przeprowadzony odzysk pozwala na przyspieszenie procesu rekultywacji składowiska, poprawia stan środowiska naturalnego oraz wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, zmniejszając zużycie zasobów naturalnych wody oraz surowców fosforowych. Powyższe odpady zawierają w swoim składzie fosfor, który został uznany przez Europejską Agencję do Spraw Środowiska jako surowiec priorytetowy, a jako główne obszary działania w równoważeniu jego zużycia, Agencja wskazała m. in. recykling i ponowne wykorzystanie fosforu z osadów ściekowych. Jednocześnie też zastosowanie popiołów, jako surowca o niskiej zawartości kadmu, pozwala na ograniczenie jego zawartości w nawozach fosforowych, co ma również pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zmniejszenie jego akumulacji w glebie.

Wyświetlono: 1252

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej