Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Dyrektywa SEVESO III przedmiotem konferencyjnej debaty

23.10.2017

Na temat tego, od kiedy mamy do czynienia z poważną awarią przemysłową w branży chemicznej dyskutowali w Wieńcu-Zdroju eksperci oraz specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, a także przedstawiciele świata nauki.

Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę SEVESO III, dotyczącą kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Termin wejścia w życie nowych zapisów upłynął 31 maja 2015 r., a zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku miały czas do 1 czerwca 2016 r., aby przystosować się do nowych wymagań. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych.

Ze względu na fakt, że zagadnienia związane z Dyrektywą SEVESO III z racji jej niedługiego obowiązywania są wciąż niezwykle intersującym przedmiotem dyskusji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski zorganizowało konferencję naukową jej poświęconą. Jednym z uczestników konferencji była spółka ANWIL.

- W ANWILU dokładamy wszelkich starań, aby kultura bezpiecznej pracy stała się częścią DNA spółki. Jednocześnie, jako firmie odpowiedzialnej społecznie, zależy nam na propagowaniu kultury bezpieczeństwa także poza naszym przedsiębiorstwem. Chciałbym jednak podkreślić to, o czym zawsze przypominam, i na co zwracam uwagę, biorąc udział w dyskusjach w ramach konferencji i paneli poświęconych zagadnieniom szeroko definiowanego bezpieczeństwa. To człowiek jest i będzie najważniejszym ogniwem systemu bezpieczeństwa. Nowoczesne technologie mogą wesprzeć proces zarządzania ryzykiem i ułatwić prowadzenie działań prewencyjnych, ale to ostatecznie wiedza, umiejętności i doświadczenie pojedynczych pracowników są kluczowym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństwa procesów przemysłowych – powiedział w trakcie konferencji Jarosław Ptaszyński, członek zarządu ANWILU.

Wyświetlono: 503

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej