Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Dyrektor BASF Polska: współpraca między firmami chemicznymi to dobry pomysł

04.07.2017

W ocenie Andreasa Gietla, dyrektora zarządzającego BASF Polska, ostatnie miesiące wskazały istnienie dobrego klimatu dla przemysłu chemicznego. Nastroje w gospodarce globalnej są dobre, a przychody ze sprzedaży w branży chemicznej rosną od trzeciego kwartału ubiegłego roku.

- Początek 2017 r. był dla firmy BASF bardzo pomyślny: przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale wzrosły o 19% do wysokości 16,9 mld euro w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Dla całego rynku chemicznego kluczowa jest odpowiedź na pytanie, czy dalszy pozytywny rozwój rynku produktów chemicznych w UE będzie podążał za obecnym, obiecującym trendem? W celu utrzymania właściwego kierunku konieczne jest wspólne i zharmonizowane podejście do kwestii ekonomicznych i prawnych. Stworzenie jasnego, spójnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego, które przy utrzymaniu najniższych kosztów będzie skutecznie realizować założone cele rozwojowe, ma kluczowe znaczenie dla stymulowania inwestycji, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie – ocenia Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.

Jednocześnie szef BASF Polska z zainteresowaniem podchodzi do tematu współpracy pomiędzy największymi firmami chemicznymi działającymi w naszym kraju. W założeniu takie działanie miałoby wzmacniać pozycję całego sektora i ograniczać niekorzystny wpływ związany z uzależnieniem Polski od surowców importowanych.

- Reprezentanci polskiego przemysłu chemicznego przedstawiają bardzo dobry pomysł, gdy mówią - zgromadźmy razem wszystkie firmy chemiczne i poszukajmy wspólnie rozwiązań potrzebnych dla dalszego rozwoju branży. Wierzę, że możemy zrobić nawet więcej – zgromadźmy razem nie tylko firmy, ale i klientów i skoncentrujmy się na tym, co możemy dla nich zrobić, aby mogli działać jeszcze efektywniej i w zrównoważony sposób. Współpraca zainicjowana przez przemysł chemiczny i zakrojona na tak szeroką skalę mogłaby być najlepszym kierunkiem do poszukiwania najwłaściwszych rozwiązań. Innowacje w przemyśle chemicznym są najbardziej skuteczne wtedy, gdy tworzą wartość dodaną dla klientów – dodaje Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.

Wyświetlono: 570

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej