Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Dwutlenek węgla w produkcji akrylanu sodu

23.09.2020
Dwutlenek węgla w produkcji akrylanu sodu

Koncern BASF poinformował o pracach badawczo – rozwojowych nad alternatywnymi metodami produkcji akrylanu sodu. W tym celu sprawdzana jest możliwość wykorzystania dwutlenku węgla jako surowca chemicznego.

W prowadzonych przez największą firmę chemiczną świata pracach nacisk kładziony jest na znalezienie skuteczniejszych i bardziej przyjaznych dla zasobów naturalnych metod syntezy. Akrylan sodu jest ważnym materiałem wyjściowym dla produkcji superabsorbentów, które są szeroko stosowane w produkcji środków do higieny osobistej, w tym np. pieluch. W przeciwieństwie do obecnej metody produkcji opartej na propylenie, nowy proces wykorzystuje CO2 i etylen, które są przekształcane za pomocą specjalnego katalizatora. Od momentu rozpoczęcia prac nad nową technologią eksperci BASF poczynili znaczne postępy w realizacji procesu. Naukowcom ze wspieranego przez koncern Laboratorium Badań Katalizy (CaRLa) na Uniwersytecie w Heidelbergu udało się już zamknąć cykl katalizatora dla tej reakcji. Wykazali on, że można ją z powodzeniem wdrożyć na skalę laboratoryjną, co stanowi ważny kamień milowy w kierunku zastosowań przemysłowych. Użycie CO2 w nowym procesie mogłoby zastąpić około 30% paliw kopalnych, pod warunkiem, że proces na większą skalę również okaże się stabilny i korzystny energetycznie.

Wyświetlono: 815

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej