Artykuły - Przemysł opakowaniowy

Dwuosiowo orientowane folie w branży opakowaniowej

12.09.2010
Dwuosiowo orientowane folie w branży opakowaniowej

Ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny spowolnił dynamikę wzrostu globalnego rynku giętkich opakowań. Polimerowe materiały opakowaniowe sukcesywnie wypierają z użycia papier, karton, celofan i folie aluminiowe. Mając na uwadze korzystne właściwości użytkowe, coraz większy udział w rynku zdobywają dwuosiowo orientowane folie. Największa dynamika wzrostu zapotrzebowania na tego typu folie jest obserwowana w krajach azjatyckich oraz w regionie Bliskiego Wschodu, jak również w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wartość światowego rynku opakowań jest obecnie szacowana na poziomie przekraczającym 430 mld dol., z czego ponad 30% przypada na wyroby wykonane z tworzyw sztucznych. Zgodnie z obliczeniami brytyjskiej firmy konsultingowej Applied Market Information Ltd. (AMI), na potrzeby przemysłu opakowaniowego zużyto dwa lata temu w Europie ponad 18 mln ton polimerowego materiału, przy czym największe zapotrzebowanie wystąpiło w Niemczech i we Włoszech. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zużyły w tym czasie ok. 2 mln ton, w tym połowę wolumenu wykorzystano w Polsce. Pomimo malejącego tempa wzrostu wartości rynku, porównywalnego z przyrostem dochodu narodowego brutto, branża opakowaniowa w Europie Zachodniej zużyła ok. 90% polimerowych surowców. Znacznie większa dynamika wzrostu rynku jest obserwowana w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, podtrzymywana rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów na estetycznie opakowane produkty.
Przemysł spożywczy jest tradycyjnie największym odbiorcą opakowań wykonanych niemalże z każdego rodzaju tworzyw sztucznych. Znacznie mniejsze ilości są zużywane na konfekcjonowanie pozostałych produktów konsumenckich, gdzie dominującą pozycję zajmują wyroby chemii gospodarczej, kosmetyki oraz środki farmaceutyczne.
Ubiegłoroczny wolumen europejskiego rynku przetworzonych giętkich opakowań został oszacowany przez firmę AMI na 3,6 mln ton. Segment tego typu opakowań wykorzystuje szeroki asortyment polimerowych surowców (w tym dwuosiowo orientowane folie), które zostały uszlachetnione w wyniku procesu drukowania, metalizacji, powlekania i współwytłaczania. Pomimo dużego rozdrobnienia mocy produkcyjnych, na kontynencie europejskim operują duże firmy opakowaniowe, takie jak Amcor
Flexibles, Mondi Group, Constantia Packaging AG, Clondalkin Group, Bischof + Klein, Bemis Europe Flexible Packaging, Nordenia International, Sealed Air Corporation oraz Wihuri Oy Wipak. Niekwestionowanym liderem jest firma Amcor Flexibles, która na początku br. zakończyła przejęcie wydziałów Food Europe, Food Asia, Global Pharmaceuticals oraz Global Tobacco, należących do Alcan Packaging.
Raport „World Converted Flexible Packaging”, opublikowany we wrześniu ubiegłego roku przez firmę The Freedonia Group wskazuje, że wolumen ogólnoświatowego rynku giętkich opakowań wyniósł w 2008 r. ponad 16 mln ton. Największe zapotrzebowanie wystąpiło w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie dominującą pozycję zajmują Chiny plasujące się w światowym rankingu na drugiej pozycji po Stanach Zjednoczonych.
Coraz większe znaczenie w przemyśle opakowaniowym odgrywa dwuosiowo orientowany polipropylen (BOPP), produkowany również w Polsce od 1996 r. W ciągu ostatnich lat odnotowywany jest także znaczny wzrost globalnego zapotrzebowania na dwuosiowo orientowany politereftalan etylenu (BOPET), poliamid (BOPA), polistyren (BOPS), polichlorek winylu (BOPVC) oraz kwas polimlekowy (BOPLA).

 

 


 

 

Folie BOPP
Około 80% wyprodukowanej w skali całego świata folii BOPP znajduje wykorzystanie do produkcji giętkich opakowań, przeznaczonych przede wszystkim do konfekcjonowania żywności (m.in. wyroby cukiernicze, makarony, produkty piekarnicze i mleczarskie, suszone warzywa i owoce). Głównym kierunkiem wykorzystania dwuosiowo orientowanego polipropylenu w segmencie nie-spożywczym jest pakowanie wyrobów tytoniowych, zabawek, produktów tekstylnych, kwiatów oraz kosmetyków i galanterii, a także produkcja samoprzylepnych taśm i etykiet.
Folie BOPP wykazują:
■ niski ciężar właściwy, pozwalający na obniżenie zużycia wyjściowego materiału na jednostkę opakowania,
■ bardzo dobre właściwości optyczne, nadające pakowanym produktom dodatkowe walory estetyczne,
■ odporność na działanie wody, olejów i tłuszczów oraz wielu substancji chemicznych,
■ wytrzymałość na zmianę temperatury otoczenia, co zapobiega deformacji opakowania,
■ wysoki współczynnik wytrzymałości podłużnej, umożliwiający zastosowanie folii w wysokowydajnych maszynach pakujących,
■ bardzo dobre parametry barierowe, przekładające się na niską przepuszczalność pary wodnej i tlenu oraz substancji zapachowych.

Coraz doskonalsze rozwiązania technologiczne umożliwiają produkcję nowych rodzajów folii BOPP, otrzymywanych poprzez współwytłaczanie z innymi tworzywami, metalizowanie i laminowanie. Szeroki wachlarz oferowanych na rynku gatunków dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej poszerza zakres jej wykorzystania przy konfekcjonowaniu wyrobów konsumenckich, które dzięki właściwemu opakowaniu zachowują większą trwałość, a w przypadku artykułów spożywczych, dłuższy czas przydatności do spożycia. Przykładowo, metalizacja folii (nie tylko polipropylenowej) obniża nawet do 99% przepuszczalność promieniowania UV, jak również wzmacnia właściwości barierowe w stosunku do gazów i pary wodnej.
Zgodnie z obliczeniami PCI Films Consulting, średni wskaźnik wzrostu ogólnoświatowego zapotrzebowania na folie BOPP kształtował się w latach 2000–2007 na poziomie 8,7% w stosunku rocznym, ulegając ok. 2-krotnemu osłabieniu w 2008 r. Wolumen globalnego popytu osiągnął wówczas wartość przekraczającą 5 mln ton. Największym konsumentem, jak i producentem dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej jest region Azji Środkowo-Wschodniej, obejmujący m.in. takie kraje, jak Chiny, Tajwan, Japonię i Koreę Południową. Analitycy rynkowi AMI oszacowali natomiast światowe zapotrzebowanie na BOPP w 2009 r. na poziomie 5,4 mln ton, rosnące średnio o ok. 6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Największe tempo wzrostu jest obserwowane na rozwijających się rynkach Bliskiego Wschodu, Europy Środkowej, Ameryki Łacińskiej i Azji (zwłaszcza w Indiach) w przeciwieństwie do słabnącej dynamiki rozwoju rynku w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz w krajach Europy Zachodniej.
Pierwsze miejsce w światowym rankingu pod względem zapotrzebowania zajmują Chiny (38%), które wysunęły się także na czołową pozycję pod względem produkcji, podążającej w ciągu ostatniej dekady za znacznym przyrostem potencjału wytwórczego. O ile w 2004 r. zużyto w Chinach ponad 1 mln ton BOPP, to konsumpcja w 2009 r. przekroczyła 2 mln ton. Ubiegłoroczne zapotrzebowanie w Europie stanowiło 19% ogólnoświatowego popytu, wyprzedzając o ok. 8% kontynent północnoamerykański. W II kwartale br. została oddana do użytku we Francji (Rhône-Alpes) nowa wytwórnia metalizowanej folii dwuosiowo orientowanego polipropylenu o rocznym nominalnym potencjale produkcyjnym 20 tys. ton, należąca do Toray Films Europe. W azjatyckiej części Rosji (Tomskneftekhim, Syberia) Biaxplen/Sibur planuje natomiast budowę nowych zakładów produkcyjnych BOPP o docelowej mocy wytwórczej 35 tys. t/r.
Stosunkowo duży wzrost inwestycji w moce wytwórcze BOPP odnotowuje się w ostatnich latach na Bliskim Wschodzie, gdzie jest dostępny względnie tani surowiec do produkcji folii. Obserwatorzy rynku przewidują, że region Bliskiego Wschodu stanie się wkrótce znaczącym centrum produkcyjnym, które przyczyni się do zmiany dotychczasowej struktury handlu dwuosiowo orientowanym propylenem. Motorem napędowym znacznego przyrostu zdolności produkcyjnych w Indiach jest natomiast szybko rosnące zapotrzebowanie na BOPP ze strony przemysłu giętkich opakowań.

CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 2/2010 "CHEMII I BIZNESU". ZAPRASZAMY.

Wyświetlono: 6455

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej