Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Duży wzrost cen na rynku uprawnień do emisji CO2

09.09.2019

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poinformowała o swoich rozliczeniach związanych z uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

Spółka przekazała do wiadomości, że w lutym 2019 r. otrzymała bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 w ilości 2 143 500 ton i w kwietniu 2019 roku rozliczyła emisję CO2 za rok 2018 r. w formie umorzenia uprawnień w ilości 3 511 224 ton na rachunkach w Rejestrze UE. Ponadto w kwietniu bieżącego roku z Krajowego Planu Inwestycyjnego otrzymała uprawnienia do emisji CO2 w ilości 419 167 ton.

Jednocześnie Grupa Azoty Puławy ocenia, iż rynek EU ETS charakteryzuje się w ostatnich miesiącach dużą zmiennością cen uprawnień EUA. Zakres pomiędzy minimum a maksimum wyniósł około 9 euro. Średnia cena uprawnień do emisji w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 23,8 euro (cena maksymalna 27,46 euro i minimalna 18,35 euro). Ważnym czynnikiem cenotwórczym okazały się kwestie związane z Brexitem. Od 1 stycznia 2019 roku Komisja Europejska tymczasowo wstrzymała przydział pozwoleń na emisję CO2 dla Wielkiej Brytanii w związku z niepewnością co do warunków wyjścia tego kraju z UE. Czas na zawarcie umowy brexitowej z UE został przesunięty na koniec października 2019 roku. Jeżeli umowa brexitowa zostanie podpisana, to wydawanie i sprzedaż aukcyjna brytyjskich uprawnień zostanie wznowiona. Aukcje zostałyby zorganizowane dopiero w listopadzie i grudniu 2019 roku. Wielka Brytania organizuje aukcje co dwa tygodnie. Najprawdopodobniej około 75 mln brytyjskich uprawnień EUA nie uda się sprzedać na zaledwie czterech aukcjach, dlatego pozostała część uprawnień będzie przeniesiona na 2020 rok.

W maju 2019 roku Komisja Europejska opublikowała dane o nadwyżce uprawnień na rynku, (tj. o łącznej liczbie uprawnień znajdującej się w obiegu w 2018 roku). Ich liczba wyniosła 1,6549 mld uprawnień EUA. Opublikowane dane oznaczają, że wolumen uprawnień przeznaczony do sprzedaży na aukcji od września 2019 roku do sierpnia 2020 roku zostanie zredukowany o 397,178 mln uprawnień EUA. Powyższe działania Komisji Europejskiej miały wpływ w pierwszym półroczu 2019 roku na spadek podaży uprawnień do emisji, a co za tym idzie na wzrost ich cen.

Wyświetlono: 527

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej