Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Duże wymagania dla producentów asfaltów

27.12.2019
Duże wymagania dla producentów asfaltów

Według danych Grupy Lotos, w ostatnich miesiącach rynek asfaltów w Polsce cechował się malejącym popytem.

- Jeśli chodzi o to, jak przedstawia się aktualna koniunktura na rynku asfaltów w Polsce, to z uwagi na opóźnienia przy realizacji części kontraktów drogowych – w głównej mierze związane ze zmianą wykonawców na realizowanych kontraktach – szacujemy, że popyt na asfalty drogowe mógł spaść nawet o 15% w pierwszym półroczu 2019 r. Zauważalne jest ograniczenie ogłaszania i rozstrzygania przetargów na drogach samorządowych. Branża oczekuje na zaplanowanie rozdysponowania środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Oba czynniki powinny wpłynąć na wzrost popytu na asfalty drogowe i utrzymanie wysokiego poziomu konsumpcji w okresie najbliższych trzech lat. Jako producent asfaltów jesteśmy gotowi, by sprostać wzrostowi popytu na rynku polskim zarówno pod kątem produktowym, jak i logistycznym – przekonuje w rozmowie z „Chemia i Biznes” Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Lotos, specjalizującej się w produkcji asfaltów.

W jego ocenie, gdy mowa o tym, co w największej mierze wyróżnia rynek, to jest to bez wątpienia kilkuletnia cykliczność wynikająca z okresów budżetowania powiązanych ze środkami unijnymi. Dodatkowo zauważalna jest również sezonowość wynikająca z warunków pogodowych. Oznacza to, że prace drogowe są realizowane głównie w okresie od kwietnia do połowy grudnia. Na rynek wpływają również zmiany wynikające z rozwoju technologii. Biorą się one z rosnących oczekiwań inwestorów w zakresie wzrostu trwałości dróg, jak i wyższych oczekiwań związanych z ochroną środowiska. Dla inwestorów coraz większe znaczenie ma możliwość recyklingu wbudowywanych materiałów drogowych, głośność nawierzchni drogowych, ograniczanie emisji CO2 przy budowie. Wielką zaletą drogowych nawierzchni asfaltowych jest możliwość ich ponownego recyklingu w 100% zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Wpływa to na rozwój dodatków i nowych asfaltów, które pozwalają rozwijać technologię ponownego wbudowywania materiału pochodzącego ze starych nawierzchni drogowych. Budując dzisiaj nawierzchnie w technologii asfaltowej, inwestujemy nie tylko w nową nawierzchnię drogową, ale również w surowiec, który w przyszłości posłuży do remontu tej drogi lub budowy nowych dróg.

- Jako Lotos Asfalt posiadamy dziś asfalty WMA, które dzięki poprawie urabialności pozwalają na zwiększanie materiału pochodzącego ze starej nawierzchni w nowej mieszance. Zalecany przez nas asfalt pozwala również na obniżenie temperatury produkcji i wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej, co wpływa na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę są perspektywy w odniesieniu do dalszego rozwoju rynku asfaltów modyfikowanych i tego, co w największym stopniu może decydować o przyszłości tego rynku. Rosną tutaj oczekiwania inwestorów w zakresie budowy trwałych nawierzchni drogowych. Odpowiedzą na te oczekiwania są asfalty modyfikowane, które zapewniają zwiększenie trwałości nawierzchni drogowych. Jest to już rozwiązanie sprawdzone przez inwestorów i dzisiaj rynek asfaltów modyfikowanych stanowi około 30% zużycia wszystkich asfaltów drogowych w Polsce. W ostatnich latach wprowadziliśmy na rynek asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HIMA. Odpowiednie ich zastosowanie pozwala na budowę dróg długowiecznych o trwałości nawet do 50 lat. Oczekujemy dalszego rozwoju rynku asfaltów modyfikowanych. Dzięki nim możemy wydłużyć okresy międzyremontowe, co zmniejsza obciążenia dla środowiska wynikające z korków w trakcie remontów, jak również zmniejsza koszty społeczne remontów. Patrząc z kolei na wyzwania związane z działalnością producentów asfaltów w Polsce, w tym spółki Lotos Asfalt, to stwierdzić trzeba, iż budownictwo drogowe cechuje duża zmienność popytu ze względu na koniunkturę i warunki pogodowe. Dostawy asfaltów odbywają się just in time na wytwórnie mas bitumicznych. Nasi klienci nie muszą mieć rozbudowanych dużych pojemności magazynowych. Jako producenci asfaltów zapewniamy dostępność pełnej gamy asfaltów wysokiej jakości, serwis logistyki na najwyższym poziomie i wysoką elastyczność, by dostosować się do zmieniającego się popytu. Jako producent asfaltów z ponad 15-letnim doświadczeniem, możemy śmiało potwierdzić naszą gotowość do realizacji dostaw w okresie wysokiej koniunktury. Potwierdziliśmy nasze zdolności produkcyjno-logistyczne w 2011 roku, gdy sprzedaliśmy prawie milion ton asfaltów. W roku bieżącym, gdy pojawiły się problemy z dostępnością odpowiedniej jakości rosyjskiej ropy, zapotrzebowania naszych klientów zostały zrealizowane w 100%. W ramach grupy produktowej „asfalty”, głównym produktem Grupy Kapitałowej Lotos są asfalty drogowe przeznaczone do budowy i utrzymania dróg, lotnisk oraz innych powierzchni utwardzonych. Poza drogownictwem istotnym zastosowaniem asfaltów jest również produkcja wyrobów budowlanych o właściwościach hydroizolacyjnych, gdzie najczęściej wykorzystuje się asfalty przemysłowe – podsumowuje rzecznik prasowy Grupy Lotos.

Wyświetlono: 1328

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej