Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Duże inwestycje w Grupie Azoty Puławy

08.07.2013

Grupa Azoty Puławy oddała do użytku instalację odsiarczania spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje realizowane w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego: instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki oraz centrum logistyczne dla nawozów granulowanych.

Uroczystość otwarcia nowych instalacji w Grupie Azoty Puławy miała miejsce 8 lipca 2013 r. Firma wzbogaciła się o pierwszą tej klasy w Europie i trzecią na świecie instalację odsiarczania spalin. Inwestycje kosztowały spółkę ok. 460 mln zł. W przyszłym roku do użytku oddane zostaną także kolejne inwestycje będące w zaawansowanej fazie realizacji: instalacja do produkcji nawozów granulowanych wchodząca w skład Nowego Kompleksu Nawozowego oraz stokaż amoniaku o budżecie 108,5 mln zł.

- Puławy udowodniły po raz kolejny, że polska chemia może być i jest innowacyjna, że inwestycje proekologiczne mogą przynosić dodatkową wymierną wartość, że dążenie do doskonałości w świadczeniu usług i nowe produkty realizowane są w trosce o dobro naszych klientów. Ten skok jakościowy świetnie wpisuje się w wizję strategii konkurencyjnej Grupy Azoty – powiedział podczas uroczystości Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty.

Nowa instalacja odsiarczania spalin jest jedną z pierwszych na świecie instalacji w technologii mokrej amoniakalnej. Inwestycja zredukuje emisję zanieczyszczeń z elektrociepłowni do atmosfery o ponad 80%. Produktem ubocznym przy tej technologii będzie siarczan amonu, który znajdzie zastosowanie w produkcji nawozów z siarką w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

- Nawozy pochodzące z nowych inwestycji to nasza odpowiedź na zbadane wcześniej potrzeby rynku rolnego w środkowej Europie. Przeprowadzone pod egidą Puław badania potwierdziły potrzebę wzbogacenia gleby w siarkę. Nasze nowe nawozy płynne, a wkrótce również granulowane, zapewnią ten ważny dla wielu upraw pierwiastek – powiedział Marian Rybak, wiceprezes Grupy Azoty Puławy.

W skład oddanej do użytku instalacji do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki wchodzą cztery zbiorniki o łącznej pojemności ponad 20 tys. m3 (na 24 tys. ton nawozów), oraz stanowiska do załadunku nawozów płynnych na pociągi i autocysterny o łącznej wydajności 550 m3 na godzinę. Główne produkty, które będą wytwarzane w ramach nowej instalacji to Pulaska - mieszanina roztworu mocznika 80% i siarczanu amonu 42%; roztwór mocznika 40% i 45%; RSM S będący mieszaniną nawozu Pulaska i RSM; a także RSM 28% i 30%. Wkrótce zostaną oddane do użytku kolejne dwa zbiorniki o łącznej pojemności 17 tys. m3.

W Puławach ukończono także budowę nowego centrum logistycznego, czyli części nowej wytwórni do produkcji nawozów granulowanych na bazie mocznika i siarki. Nowy obiekt wyposażony jest w nowoczesną pakownię o łącznej zdolności załadowczej ponad 240 ton/h i magazyn, który może pomieścić nawet 13 tys. ton nawozów.

- Naszym celem jest uczynienie z Grupy Azoty jednej z najważniejszych spółek polskiego przemysłu, a realizowane inwestycje są w tym bardzo pomocne – przyznał obecny na uroczystości Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Wyświetlono: 1461

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej