Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Duże firmy starają się unikać substancji chemicznych w pracy

16.10.2019

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jako Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (KPC EU-OSHA) nagrodził firmy w polskiej edycji Konkursu Dobrych Praktyk. Konkurs jest realizowany w ramach europejskiej kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Jak podaje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), około 3,1 mln pracowników w 28% polskich przedsiębiorstw każdego dnia ma styczność z substancjami niebezpiecznymi. Statystycznie w Polsce notuje się średnio dwa wypadki dziennie związane z używaniem środków chemicznych w miejscu pracy. W 2017 r. pyły i substancje chemiczne były przyczyną ponad 840 chorób zawodowych, co stanowiło ok. 43% wszystkich zarejestrowanych przypadków.

By budować postawy prewencyjne, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) nagrodził firmy najaktywniejsze w tym obszarze.

Nagrodzone firmy: 

  • I miejsce – Fiat Chrysler Automobiles  Poland SA (FCA Poland S.A.)
  • II miejsce – Bridgestone Poznań Sp. z o.o. 
  • III miejsce – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Wyróżnienia otrzymały firmy: Orion PU sp. z o.o. (Grupa Selena) oraz PPHU ProElite Andrzej Długosz.

- Celem konkursu była identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Nagrodzone i wyróżnione firmy udowodniły, że szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. Laureaci są przykładem holistycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy. Wprowadzili oni rzeczywiste usprawnienia w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych i tworzenia bezpiecznych warunków pracy” – stwierdził Wiktor Zawieska, zastępca dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB, dyrektor KPC EU-OSHA.

Jeśli chodzi o nagrodzone rozwiązania, to Fiat Chrysler Automobiles, wyróżniono za dbałość o ciągłe podnoszenie wiedzy i świadomości swoich pracowników przez organizowane szkolenia, warsztaty oraz stosowanie na stanowiskach pracy Kart Bezpieczeństwa, będących jednostronicowymi dokumentami opracowanymi na podstawie aktualnej „Karty Charakterystyki” (MSDS). Dobra praktyka, zastosowana w Zakładzie FCA Poland odwołuje się do działań technicznych i organizacyjnych, umożliwiających eliminowanie stosowanej substancji kancerogennej oraz zastąpienie substancji toksycznej o szkodliwym działaniu, substancją bardziej bezpieczną.

Bridgestone Poznań nagrodzono0 za optymalizację procesu zarządzania substancjami niebezpiecznymi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy z chemikaliami stworzono w firmie aplikację ChemiReg, rejestr wszystkich substancji i mieszanin chemicznych, dostępny z komputera dla każdego pracownika. Każdy może otworzyć, wydrukować i zapisać kartę charakterystyki danej substancji. Aplikacja daje również możliwość wydrukowania etykiety zastępczej, na której znajdują się informacje niezbędne do pełnej identyfikacji danej substancji.

Z kolei Zakłady Azotowe Puławy wdrożyły specjalny system szkolenia zakładowej straży pożarnej. W tym celu, oprócz organizacji systemu, wybudowano w pełni wyposażone chemiczne laboratorium dydaktyczne. Od momentu uruchomienia tych szkoleń nie odnotowano wśród ich uczestników żadnego wypadku spowodowanego substancją niebezpieczną występującą na stanowisku pracy.

Wyświetlono: 811

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej