Artykuły - Tworzywa sztuczne

Duża wartość fluoropolimerów

08.02.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Duża wartość fluoropolimerów

Coraz większe znaczenie przemysłowe odgrywają tworzywa fluoropolimerowe i coraz większa jest liczba aplikacji, w których znajdują one swoje zastosowanie.

PTFE – najważniejsze tworzywo fluoropolimerowe

Jeszcze w 2016 r. rynek tworzyw fluoropolimerowych wart był w skali globalnej ok. 5,4 mld euro, podczas gdy w 2022 r. ma to być już 9,03 mld euro. Średnioroczny wzrost sięgający blisko 7,7% jest najlepszym potwierdzeniem tego, że popyt na tę kategorię tworzyw sztucznych jest zjawiskiem trwałym.

Dwa najpopularniejsze typy tworzyw fluoropolimerowych to politetrafluoroetylen (PTFE) oraz poliwinylidenofluor (PVDF). Paletę fluoropolimerów uzupełnia także m.in. polimer perfluoroalkoksylowy (PFA), fluorowany etylen-propylen (FEP), kopolimer etylenu- tetrafluoroetylenu (ETFE), polichlorotrifluoroetylen (PCTFE).

Aktualnie na PTFE przypada aż 58% (wedle wolumenu) całkowitego wykorzystania wszystkich tworzyw fluoropolimerowych. Największym ich użytkownikiem w ujęciu geograficznym, z udziałem na poziomie 44%, są Chiny.

Jest PTFE tworzywem znanym już od ponad 70 lat, więc nie dziwi fakt, że doczekał się szeregu aplikacji. Obecny zaś postęp w branży polega głównie na szukaniu coraz to nowszych i bardziej innowacyjnych form przetwórstwa PTFE. Materiał został wprowadzone na rynek przez koncern DuPont pod nazwą handlową Teflon. Często zatem o PTFE mówi się po prostu jako o teflonie, np. w kontekście słynnych powłok obecnych na patelniach.

Unikalne właściwości PTFE powodują, że znalazł on zastosowanie jako materiał antykorozyjny, antyadhezyjny, antyfrykcyjny oraz jako dielektryk i to nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Sięga po niego przemysł chemiczny, budowlany, elektrotechniczny, maszynowy, włókienniczy, papierniczy, lotniczy, samochodowy, spożywczy. Stosowany jest w budowie aparatury specjalistycznej, przy budowie maszyn i pomp, w instalacjach wodnych, instalacjach chemicznych, w technice cieplnej. PTFE może być stosowany również w urządzeniach i przyrządach medycznych z uwagi na jego całkowitą obojętność biologiczną i możliwość sterylizacji w podwyższonej temperaturze.

Światowy rynek dla politetrafluoroetylenu szacowany jest na ok. 165 tys. ton w odniesieniu do rocznej produkcji. Jednocześnie przewiduje się, że do 2022 r. wielkość ta podskoczy do 247 tys. ton. Ponad połowa produkcji PTFE (87 tys. ton w 2016 r.) przypada na Chiny. W całym regionie Azji i Pacyfiku tempo wzrostu branży PTFE, co do jego zużycia, jest zdecydowanie najszybsze i w okresie 2016-2022 wynieść ma 7,3%, podczas gdy dla całego świata ma to być 5,6% w skali roku. W samych tylko Chinach konsumpcja ma rosnąć o 5,7% rocznie w ciągu kolejnych pięciu lat.

Europa Zachodnia odpowiada aktualnie za 18% łącznego przetwórstwa PTFE i w najbliższych latach tempo wzrostu prognozowane jest tutaj na 2%. Dla wszystkich tworzyw fluoropolimerowych ma to być natomiast 3%. Stany Zjednoczone mogą się z kolei pochwalić udziałem w światowym zużyciu PTFE na poziomie 15,5% i przyrostem sektora o ok. 2% w skali rocznej. Co ciekawe, udział gospodarki amerykańskiej, jeśli chodzi o konsumpcję PTFE, jest znacznie niższy niż w przypadku wykorzystania pozostałych tworzyw fluropolimerowych, dla których jest to udział na poziomie 30%.

Polska na tym tle wygląda przeciętnie. Jesteśmy niewielkim pod względem wykorzystywanego tonażu przetwórcą PTFE. Rocznie sięga się u nas po ok. 1,5% całego przetwarzanego w skali globu tworzywa.

Znaczącym, jak na warunki krajowe, przetwórcą jest firma Inbras, która posiada w Tarnowie swój zakład. Właśnie z Tarnowem w największym stopniu związana jest historia polskiego segmentu PTFE. W latach 70. Ubiegłego wieku w tamtejszych Zakładach Azotowych produkowany był surowiec o nazwie handlowej Tarflen. Była to rodzima odmiana Teflonu. Na początku 2009 r. ZAT przekazały technologię przetwórstwa Tarflenu do Jednostki Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie, czyli swojej spółki zależnej. Od czerwca 2013 r. Wydział Przetwórstwa Tarflenu jest już własnością firmy Inbras, która dokonała jego rynkowego przejęcia.

Wyświetlono: 2626

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej