Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Duża aktywność PlasticsEurope Polska

28.10.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Duża aktywność PlasticsEurope Polska

W swoim raporcie rocznym Fundacja PlasticsEurope Polska poinformowała o działaniach na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Organizacja daje się poznać jako aktywny uczestnik debaty prowadzonej w Polsce na temat roli tworzyw sztucznych we współczesnym świecie.

Od wielu lat Fundacja PlasticsEurope aktywnie występuje jako rzecznik branży tworzyw sztucznych, uczestnicząc w spotkaniach roboczych organizowanych przez administrację rządową i instytucje państwowe oraz odnosząc się w licznych oficjalnych stanowiskach do aktualnych wydarzeń, propozycji rozwiązań prawnych, a także do notyfikacji projektów ustaw, zgłaszanych przez rządy innych krajów unijnych.

W ostatnim czasie dialog z administracją rządową koncentrował się wokół trzech głównych zagadnień: zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w świetle implementacji nowego prawa odpadowego w Polsce i pakietu GOZ, projektu dyrektywy Single Use Plastics oraz odpadów mikroplastików w środowisku morskim.

Fundacja utrzymuje stałą współpracę ze stowarzyszeniami branżowymi i innymi organizacjami, w tym z branży opakowań, handlu czy zagospodarowania odpadów. W ubiegłym roku spotkania i wspólne działania poświęcone były m.in. tematom związanym z nową rolą tworzyw sztucznych przedstawioną w Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych oraz we wdrażanym pakiecie GOZ, a także promowaniu oszczędności energii w sektorze budowlanym, np. przez stosowanie izolacji z tworzyw sztucznych.

PlasticsEurope Polska jest współorganizatorem i/lub uczestnikiem specjalistycznych konferencji branżowych i naukowych. Wieloletnią tradycją stała się jednodniowa konferencja dla branży tworzyw sztucznych, pod hasłem „Perspektywy – Innowacje – Wyzwania”, organizowana przez Fundację PlasticsEurope Polska wspólnie z Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw. Od roku 2016 spotkania te odbywają się w Kielcach, w przeddzień rozpoczęcia targów przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy Plastpol.

Zgromadzeni na konferencji producenci, dystrybutorzy, przetwórcy tworzyw sztucznych, przedstawiciele branż powiązanych oraz administracji państwowej, nauki i mediów branżowych mają okazję dyskutować o wpływie na branżę strategii wdrażanych przez Komisję Europejską, o innowacyjności przemysłu, a także o wyzwaniach związanych z nową legislacją dotyczącą tworzyw sztucznych i substancji chemicznych.

Przedstawiciele Fundacji dzielili się swoją wiedzą ekspercką także podczas innych konferencji przemysłu tworzyw sztucznych oraz spotkań organizowanych przez firmy członkowskie. PlasticsEurope Polska utrzymuje również współpracę z uczelniami technicznymi, zapraszając ich przedstawicieli do udziału w konferencjach i projektach organizowanych przez Fundację, a także prowadząc wykłady dla studentów i pracowników.

W maju, przy okazji targów Plastpol, organizowane są wspólnie z Targami Kielce spotkania prasowe poświęcone najnowszym danym dotyczącym polskiego i europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Fundacja promuje również europejskie wydarzenia związane z przemysłem tworzyw: od wielu lat zaprasza dziennikarzy na Dzień Informacji we Frankfurcie, czyli coroczne spotkanie informacyjne dla prasy na temat produkcji i wykorzystania tworzyw sztucznych w Europie i na świecie, a także zaprasza przedstawicieli administracji rządowej i mediów na cykliczne konferencje branżowe poświęcone najważniejszym problemom europejskiego i światowego przemysłu tworzyw organizowane przez centralę PlasticsEurope.

Organizacja w naszym kraju współpracuje także z partnerami zewnętrznymi, angażując się w realizację projektów edukacyjnych oraz ogólnopolskich akcji informacyjnych, promujących zachowania prośrodowiskowe (nieśmiecenie, segregowanie odpadów) oraz znaczenie recyklingu i odzysku energetycznego odpadów tworzyw sztucznych dla ochrony zasobów naturalnych i środowiska.

Fundacja wspierała jubileuszową 25 edycję akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, organizowaną przez Fundację „Nasza Ziemia” oraz obchody Światowego Dnia Środowiska, zorganizowane w Polsce przez Centrum UNEP/GRID w ramach projektu Zielona Wstążka #DlaPlanety. Ponadto w szkołach, bibliotekach publicznych i centrach edukacji ekologicznej na terenie całej Polski, podobnie jak w ubiegłych latach, prowadzone były warsztaty dla dzieci „Opakowanie – nie śmieć! Od selektywnej zbiórki poprzez recykling do nowych wyrobów”. Fundacja jest również partnerem akcji edukacyjnej „Recykling Górom”, promującej nieśmiecenie na szlakach górskich.

Dodatkowo PlasticsEurope Polska regularnie wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne organizowane przez firmy członkowskie.

Wyświetlono: 628

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej