Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Duch Zachemu wciąż straszy w Bydgoszczy

22.01.2020

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończyła badania wstępne środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłych Zakładów Chemicznych Zachem. Wyniki nie są pozytywne.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończyła badania wstępne środowiska gruntowo-wodnego na obszarze o powierzchni ok. 1,5 ha, na którym do 2013 r. funkcjonowała instalacja do produkcji i magazynowania dinitrotoluenu (DNT) byłych Zakładów Chemicznych Zachem. Obszar badań znajduje się w odległości ok. 1,3 km od obszaru objętego Projektem pod nazwą „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych Zachem w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych”.

Przeprowadzone przez RDOŚ badania w warstwie przypowierzchniowej gruntu wykazały przekroczenia standardów jakości dla gruntów grupy IV, w zakresie izomerów dinitrotoluenu (2,4-DNT i 2,6-DNT). W warstwie głębszej (3-6 m p.p.t.) stwierdzono obecność zanieczyszczeń nitrotoluenem oraz dinitrotoluenami. Wody podziemne przepływające przez badany obszar wykazały słaby stan chemiczny ze względu na znaczną zawartość substancji organicznych, charakterystycznych dla produkcji ZCh. „Zachem” takich jak nitrozwiązki, WWA, metale i półmetale oraz inne substancje nieorganiczne.

Dyrekcja poinformowała, że przeprowadzone badania wstępne wymagają dalszej weryfikacji poprzez wykonanie badań szczegółowych, które pozwolą ustalić zarówno dokładny kierunek przepływu, jak i zasięg występowania zanieczyszczeń niesionych wodami podziemnymi w kierunku osiedli mieszkaniowych Łęgnowo, Łęgnowo-Wieś i Plątnowo.

Przetarg na wykonanie badań szczegółowych zostanie ogłoszony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2020 r.

Niestety w Bydgoszczy od dłuższego czasu pojawiają się sygnały osób zaniepokojonych brakiem poprawy stanu środowiska naturalnego na terenach po byłym Zachemie. Mieszkańcy niepokoją się tym, że pomimo kilkuletniego nagłaśniania przez nich tego, iż zanieczyszczenia chemiczne oddziałują negatywnie na zdrowie mieszkających tam ludzi, odpowiedzialni za ochronę środowiska nie wykonują żadnych wymiernych działań w celu likwidacji szkodliwych substancji w wodach i glebie. Zaniepokojenie mieszkańców pogłębiła przedstawiona informacja RDOŚ, że na 2020 rok jest zaledwie planowany przetarg na wykonanie badań szczegółowych, a nie ma żadnej informacji o tym, kiedy nastąpi usunięcie zanieczyszczeń.

Wyświetlono: 416

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej