Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Drugi kwartał roku: spadki CIECH mniejsze niż u zagranicznej konkurencji

09.09.2020

Grupa CIECH podsumowała drugi kwartał tego roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa jest to szczególnie interesujący wgląd w dane statystyczne.

Przychody Grupy w okresie kwiecień – czerwiec wyniosły 689 mln zł wobec 744 mln zł w tym samym okresie minionego roku (spadek o 7,4%). Na poziomie netto Grupa zanotowała księgową stratę w wysokości blisko 5 mln zł, Jednocześnie wypracowała nieznacznie wyższy znormalizowany wynik EBITDA niż przed rokiem - 153 mln zł względem 151 mln zł. Szybka reakcja na gospodarcze skutki pandemii oraz realizacja inicjatyw podjętych jeszcze przed lockdownem sprawiły, że Grupa wypracowała wyższą marżę EBITDA niż przed rokiem - 22,1% względem 20,3%.

W wymagającym otoczeniu Grupa kontynuowała realizację strategii na lata 2019-2021, w tym przede wszystkim budowę warzelni soli w Niemczech, inicjatywy zwiększające efektywność produkcji, a także przegląd aktywów, co w przypadku biznesu Żywic zostało zwieńczone podpisaniem wstępnej umowy sprzedaży. CIECH pracuje również nad dalszą poprawą efektywności produkcji i wydajności energetyki oraz obniżaniem emisji CO2.

- Drugi kwartał był okresem bezprecedensowego zatrzymania aktywności gospodarczej spowodowanego pandemią. Zareagowaliśmy szybko, a dodatkowo efekty przyniosły działania podjęte jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa, szczególnie w obszarze usprawniania procesów produkcji, sprzedaży oraz zwiększania płynności finansowej. W rezultacie ograniczyliśmy skutki spowolnienia, a reakcja po stronie kosztowej i elastyczność naszych sił sprzedażowych pozwoliła na obronę wysokiej marży Grupy. Dobre wyniki biznesu Agro potwierdzają celowość strategii dywersyfikacji działalności CIECH, a udana transakcja sprzedaży Żywic przeprowadzana w wymagającym okresie potwierdza wysokie kompetencje naszego zespołu – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH.

W głównym biznesie – produkcji i sprzedaży sody – spadek sprzedaży wskutek osłabienia popytu wywołanego lockdownem był mniejszy niż w przypadku innych producentów sody o globalnym zasięgu. Dostępne dane o eksporcie sody kalcynowanej z państw, gdzie działają najwięksi producenci tego surowca, wskazują na spadek o 37% w przypadku USA czy ponad 20% w Turcji. Tymczasem w przypadku Grupy CIECH wolumen sprzedanej sody kalcynowanej zmalał w drugim kwartale o niecałe 14%.

Dzięki korzystnym cenom wynegocjowanym w kontraktacji cen sody na rok 2020 oraz szybko podjętym działaniom ograniczającym koszty, efektywność segmentu sodowego (uwzględniającego także produkcję i sprzedaż soli) została utrzymana na wysokim poziomie 29,6% i to mimo wyraźnie słabszego popytu na sól wynikającego z osłabienia aktywności gospodarczej, szczególnie w segmencie HoReCa (hotele i gastronomia).

Jednocześnie coraz większą sprzedaż generuje produkcja sody oczyszczonej z nowej instalacji w Niemczech, uruchomionej rok wcześniej. Aktualnie trwają procesy certyfikacji wyższych gatunków sody oczyszczonej, a docelowy poziom produkcji z nowej instalacji (50 tys. ton rocznie) ma być osiągnięty do końca roku.

W przypadku warzelni soli pandemia wpłynęła na proces realizacji flagowej inwestycji CIECH, głównie poprzez zamknięcie granic, a także urzędów, co wpłynęło na terminy uzyskania potrzebnych pozwoleń i postęp prac od strony formalnej.

W segmencie organicznym (Agro, Pianki, Żywice) dobry kwartał dla biznesu środków ochrony roślin potwierdzony wzrostem przychodów w pierwszej połowie 2020 roku (+43% w ujęciu rok do roku) i udziałów rynkowych (najwyższy udział w rynku od 2014 roku), pozwolił na zniwelowanie efektów czasowego zatrzymania produkcji w Piankach w okresie całkowitego lockdownu. Po odblokowaniu gospodarki popyt na pianki szybko powrócił na poziomy sprzed pandemii. W przypadku biznesu Żywic przeprowadzony został proces sprzedaży 100% udziałów w spółce CIECH Żywice polskiej spółce Lerg za 160 mln zł. Wstępna umowa sprzedaży została podpisana w lipcu, a finalizacja spodziewana jest w horyzoncie kilku miesięcy.

Wolniejszy wzrost popytu notuje biznes produkcji krzemianów, którego końcowymi odbiorcami są producenci z branży automotive.

- Ostrożnie oceniamy, że w przypadku biznesu sodowego, solnego i krzemianowego ożywienie przyjmie kształt wydłużonej litery U, a w przypadku pianek widzimy mocne odbicie V-kształtne. Pozostałe biznesy nie odczuwają na chwilę obecną znaczących skutków pandemii. Jednocześnie, w wyniku turbulencji wywołanych lockdownem i spowolnieniem gospodarczym, mamy do czynienia z opóźnieniem realizacji programu inwestycyjnego, ale jego wydłużenie w okresie niepewności rynkowej nie wpływa na cele zapisane w strategii Grupy, a jedynie na termin ich realizacji – dodaje Dawid Jakubowicz.

Wyświetlono: 179

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej