Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

Druga nitka Rurociągu Pomorskiego o krok bliżej

18.12.2019

PERN rozstrzygnął przetarg oraz uzyskał stosowne zgody organów korporacyjnych na zawarcie umowy z ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej strategicznej inwestycji „Budowy rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk”.

Wykonawca prac projektowych w ramach etapu przygotowania inwestycji uzyska wszelkie wymagane i konieczne w tym zakresie opinie, uzgodnienia i decyzje (z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji) oraz – na zasadach prawa opcji – będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją tzw. drugiej nitki Odcinka Pomorskiego.

Planowana trasa rurociągu ma przebiegać wzdłuż obecnie istniejącej pierwszej nitki łączącej bazę magazynową ropy naftowej w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka z bazą w Gdańsku. Rurociąg o długości ok. 242 km i średnicy DN800 pozwoli na przesył blisko 25 mln ton ropy rocznie. Jego praca ma odbywać się dwukierunkowo, niezależnie od I nitki Rurociągu Pomorskiego. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i stanowi zabezpieczenie transportu ropy naftowej na tym odcinku.

Wyświetlono: 2251

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej