Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Dow i Shell szukają nowego sposobu zasilania krakerów parowych

07.07.2020
Dow i Shell szukają nowego sposobu zasilania krakerów parowych

Koncerny Dow Chemical i Shell ogłosiły zawarcie umowy na rzecz rozwoju technologii elektryzowania krakerów parowych, w których wytwarzany jest etylen.

Krakery parowe, będące w użytkowaniu m.in. przez Dow Chemical opierają się na spalaniu paliw kopalnych w celu ogrzewania ich pieców. To z kolei powoduje m.in. dużą emisję CO2. Ponieważ aktualnie sieci energetyczne są jednak coraz bardziej napędzane energią odnawialną, to także wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej do ogrzewania pieców w procesach krakingu parowego może stać się jedną z dróg dekarbonizacji przemysłu chemicznego. Wyzwaniem jest opracowanie technologicznie i ekonomicznie opłacalnego procesu i właśnie powodzenie tej misji stało się przedmiotem umowy pomiędzy Dow Chemical i Shell.

Współpraca między obiema firmami jest już w toku. Zespoły robocze pracują w Holandii i Stanach Zjednoczonych. Koncentrują się na projektowaniu i skalowaniu technologii „e-crackera”. Pierwszym zadaniem jest udowodnienie w operacjach laboratoryjnych i pilotażowych, że technologicznie elektryfikacja krakerów jest wykonalna. W dalszej kolejności nastąpiłoby skalowanie technologii z laboratorium do prawdziwych krakerów.

- Ciągłe doskonalenie zrównoważonego charakteru naszej działalności jest nieodłączną częścią funkcjonowania Dow. Potrzebne są znaczące przełomy technologiczne, aby zmniejszyć zużycie energii w branży petrochemicznej, jak również emisję gazów cieplarnianych. To z kolei wymaga od firm wyjścia ze stref dotychczasowego komfortu i tradycyjnych rozwiązań technologicznych. Nasze partnerstwo z Shell jest ważnym krokiem w urzeczywistnieniu tej wizji - powiedział Keith Cleason, wiceprezes Dow Olefins, Aromatics and Alternatives

- Kraking parowy pozwala na uzyskanie podstawowych chemikaliów, które następnie przekształcane są w szereg gotowych produktów, które pomagają społeczeństwu żyć, pracować i reagować na zmiany klimatu. To nowe zadanie, którego podjęliśmy się wraz z Dow może przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z produkcji chemikaliów oraz do realizacji naszego ambitnego celu, który zakłada, że Shell stanie się przedsiębiorstwem energetycznym o zerowej emisji do 2050 r. lub nawet wcześniej – dodał Thomas Casparie, wiceprezes globalnego biznesu chemicznego Shell.

Wyświetlono: 348

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej