Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Dodatki do tworzyw sztucznych będą lepiej rozpoznane

21.02.2019

Europejska Agencja Chemikaliów i przemysł sporządzili mapę szeregu wielkotonażowych chemikaliów, które są stosowane jako dodatki w tworzywach sztucznych. Zebrane w ten sposób informacje o dodatkach będą teraz wykorzystywane przez ECHA do identyfikacji substancji priorytetowych celem dalszej oceny.

Informacje na temat ponad 400 substancji chemicznych stosowanych w UE jako dodatki do tworzyw sztucznych są już dostępne na stronie internetowej ECHA. Wykaz opiera się na funkcjach technicznych dodatków i danych dostarczonych przez przemysł, a dotyczących substancji produkowanych lub importowanych w ilości powyżej 100 ton rocznie. Wykaz obejmuje substancje stosowane jako przeciwutleniacze, środki antystatyczne, środki zmniejszające palność, środki nukleacyjne, plastyfikatory, pigmenty, stabilizatory termiczne oraz stabilizatory UV. Podano również informacje na temat rodzajów polimerów, w których najczęściej występują dodatki oraz oczekiwane zakresy stężeń.

Prace obejmowały opracowanie metodologii porównywania potencjału dodatków, które mogą być uwalniane z wyrobów z tworzyw sztucznych w trakcie ich stosowania. Wraz z informacjami na temat możliwych zagrożeń, także informacje dotyczące stosowania i uwalniania będą wykorzystywane przez ECHA i państwa członkowskie przy ustalaniu priorytetów dla grup substancji w celu przeprowadzenia dogłębnej oceny w ramach systemu REACH.

Poprzez swoje wyniki, projekt realizowany przez ECHA ma na celu wsparcie przemysłu tworzyw sztucznych w określeniu, jakie zastosowania i informacje dotyczące narażenia są istotne dla określenia bezpiecznego stosowania substancji chemicznych w wyrobach i w związku z tym rodzi potrzebę aktualizacji ich dokumentacji rejestracyjnej. Informacje te powinny być zawarte w dokumentach rejestracyjnych, a także przekazywane w dół łańcucha dostaw. Porównanie potencjału uwalniania dodatków o tej samej funkcji technicznej może również pomóc w zastąpieniu substancji niebezpiecznych bezpieczniejszymi alternatywami.

Projekt został uruchomiony w 2016 r. i był realizowany we współpracy z 21 sektorami przemysłu, w tym zarówno z producentami dodatków, jak i dalszymi użytkownikami. Przyczynia się do realizacji celów Światowego Szczytu w sprawie Zrównoważonego Rozwoju do 2020 r. oraz do realizacji strategii UE na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce cyrkularnej.

Wyświetlono: 432

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej