Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Dobry czas dla Grupy Azoty Puławy

09.09.2019

W pierwszym półroczu 2019 r. przychody Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wyniosły 1,958 mld zł, co było wynikiem o 10,9% wyższym niż w analogicznym okresie minionego roku. Zysk netto sięgnął kwoty 247,93 mln zł i był o 189,4% wyższy niż przed rokiem.

W strukturze przychodów GK Grupa Azoty Puławy dominowała sprzedaż krajowa, na którą przypadło 67% uzyskanych obrotów. Z tytułu sprzedaży krajowej przychody powiększyły się o 16,9% względem pierwszego półrocza 2018 r., a z tytułu sprzedaży eksportowej o 0,2%. W odniesieniu do asortymentu dominowała sprzedaż podstawowych produktów nawozowych, która wniosła 55,9% przychodów, podczas gdy sprzedaż podstawowych produktów chemicznych miała udział w wysokości 35%. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. nastąpił w GK Grupa Azoty Puławy wzrost przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów nawozowych o 224,7 mln zł, tj. o 25,9% – głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży nawozów; oraz nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych o 9,5 mln zł, tj. o 1,4% – głównie z tytułu niższych cen sprzedaży melaminy i kaprolaktamu, co częściowo zostało zrekompensowane wyższymi cenami sprzedaży mocznika oraz wyższymi wolumenami sprzedaży NOXy.

W pierwszym półroczu 2019 roku GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie około 184 mln zł. Realizowane projekty dotyczyły przede wszystkim budowy nowych instalacji związanych z rozwojem i utrzymaniem biznesu, w tym poprawą efektywności istniejących instalacji oraz dotyczyły dostosowania do przepisów ochrony środowiska. Prowadzono również przedsięwzięcia modernizacyjne i odtworzeniowe mające na celu wymianę i modernizację urządzeń decydujących o poprawie jakości produkowanych wyrobów, poprawie pewności ruchu instalacji produkcyjnych oraz poprawie warunków pracy. Największe nakłady zostały poniesione na projekt „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry granulowanej” oraz projekt „Modernizacji instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego”. Pierwsze zadanie zostanie ukończone w 2020 r., drugie w 2024 r.

Wyświetlono: 262

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej