Artykuły - Przemysł detergentowy

Dezynfekcja: klasyfikacja detergent/środek biobójczy

20.02.2019
Autor: Magdalena Skoneczna, Dorota Kaczorowska, THETA Doradztwo Techniczne
Dezynfekcja: klasyfikacja detergent/środek biobójczy

Detergenty, choć bardzo często zostają poddane szczegółowym analizom, nadal pozostają jednym z najbardziej skomplikowanych produktów chemicznych.

Skomplikowanych, z uwagi na zawiłe i stosunkowo trudne do zrozumienia przepisy, normujące możliwość wprowadzenia ich do obrotu. Zanim jednak o prawie, przyjrzyjmy się uważnie tym produktom od strony teoretycznej. Mamy do czynienia z detergentem, jeśli dany produkt spełnia jego definicję, zgodną z artykułem 2 pkt. 1 Rozporządzenia 648/2004 wraz z późniejszymi zmianami. W świetle tego artykułu, poza oczywiście funkcją prania i mycia, detergenty posiadają również funkcję czyszczenia.

Jak dokonać klasyfikacji detergentu?

Najlepszym z możliwych sposobów jest zaklasyfikowanie takiego produktu do odpowiedniej klasy zagrożeń na podstawie wyników przeprowadzonych badań, które jednak często okazują się dla przedsiębiorców zbyt kosztowne. Rozwiązaniem tej sytuacji jest klasyfikacja w oparciu o metodę obliczeniową, zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008/WE, zwanym rozporządzeniem CLP. Idąc tą drogą, możemy jednak zawyżyć klasyfikację i w efekcie uzyskać nieadekwatne do zagrożeń, jakie stwarza określony produkt oznakowanie. Niemniej, metoda obliczeniowa jest najczęściej wykorzystywaną procedurą, umożliwiającą klasyfikację zgodną z przepisami.

Wyświetlono: 1286

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej