Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Deklaracje marketingowe - jak spełnić wymagania prawne i oczekiwania konsumentów?

18.07.2019
Autor: Olga Traczyk, Dr Koziej Sp. z o.o. Sp.K.
Deklaracje marketingowe - jak spełnić wymagania prawne i oczekiwania konsumentów?

Zarys prawny

Komunikacja marketingowa produktów stanowi najważniejsze narzędzie pomagające wyróżnić produkt na tle konkurencji, stymuluje ich rozwój i innowacyjność. Mając to na uwadze, organy ustawodawcze UE nie ograniczają inwencji twórczej producentów przez opublikowanie dozwolonej listy deklaracji, jak to ma miejsce np. w Japonii, ale chronią konsumenta, bazując na zbiorze regulacji określających zasady dotyczące treści claimów i sposobów ich udawadniania. Prawo wiążące stanowi Artykuł 20 Rozporządzenia 1223/2009 oraz Rozporządzenie 655/2013. Okres przejściowy dla zastosowania się do zapisów tego ostatniego kończy się 1 lipca 2019 r., a po tej dacie każde oświadczenie umieszczone w komunikacji marketingowej produktu kosmetycznego będzie musiało spełniać wspólne kryteria zamieszczone w tym dokumencie. By wytłumaczyć i doprecyzować zasady określone w powyższych aktach prawnych, Komisja Europejska opracowała wytyczne ujęte w „Dokumencie technicznym w sprawie oświadczeń dotyczących produktów kosmetycznych”. Dodatkowo, deklaracje marketingowe podlegają licznym innym regulacjom. Konieczność potwierdzania claimów jest ujęta również w nowej Ustawie Kosmetycznej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Określa ona kary za brak odpowiednich dowodów na zastosowanie deklaracji (nawet do 20 tys. zł).

Interpretacja powyższego prawa przez organy kontrolujące (Główny Inspektorat Sanitarny i Inspekcję Handlową) będzie zależna od decyzji inspektora. Kluczowym aspektem w tym przypadku będzie relacja wagi dowodu do oczekiwań konsumentów z nim związanych.

Udowodnij to, czego oczekuje konsument

Pierwszym etapem opracowywania każdej komunikacji marketingowej jest prawidłowa klasyfikacja produktu i jego zgodność z definicją kosmetyku. Jeśli wyrób będzie sklasyfikowany przez ograny kontrolujące jako lek, wyrób medyczny czy biobójczy, bez względu na dobrane dowody produkt i tak będzie niezgodny z wymaganiami. W tym przypadku należy zwrócić uwagę zarówno na pierwszorzędową funkcję produktu, jak i skład, symbole oraz sposób i miejsce stosowania.

Dobór metody udowadniania deklaracji leży całkowicie po stronie osoby odpowiedzialnej. Producenci mogą wybierać z szerokiej gamy dostępnych sposobów. Badania in vitro, ex vivo, in vivo, zebranie dowodów literaturowych czy certyfikacje – wszystko to można wykorzystać w obronie słuszności zastosowania claimu. Zawsze jednak podstawowymi kryteriami oceny metody będą rzetelność, wiarygodność oraz waga dowodu. Innymi słowy, należy wykazać, że kosmetyk działa tak, jak tego oczekuje konsument. Przykładowo: przeciętny odbiorca deklaracji marketingowej oczekuje, iż działanie surowców zastosowanych w recepturze przełoży się na cały produkt, lecz nie będzie spodziewał się spełnienia hiperbolicznych oświadczeń o produkcie („perfumy dodadzą ci skrzydeł”).


CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY JEST W NR 2/2019 KWARTALNIKA "CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 716

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej