Wiadomości - Przemysł kosmetyczny ze świata

Dalsze postępy BASF w realizacji zobowiązania palmowego

19.11.2020

BASF opublikował czwartą edycję raportu z postępu realizacji swojego zobowiązania palmowego (Palm Progress Report) z danymi za 2019 r. Olej z nasion palmy i jego pochodne należą do najważniejszych surowców wykorzystywanych przez BASF do wytwarzania składników dla przemysłu kosmetycznego, detergentowego, żywnościowego i środków czystości.

W ciągu ubiegłego roku niemiecki koncern zakupił 140,4 tys. ton certyfikowanego oleju z nasion palmy ze zrównoważonych upraw, co stanowi około 83,5% całej ilości tego surowca zużywanego przez BASF oraz o prawie 14% więcej w porównaniu z 2018 r. Tym samym firma odnotowała dalszy postęp w realizacji swojego „zobowiązania palmowego” ogłoszonego w 2011 r. i rozszerzonego w 2015 r., zgodnie z którym do 2020 r. cały olej kupowany przez BASF ma pochodzić ze źródeł certyfikowanych przez RSPO (Okrągły stół na temat zrównoważonego oleju palmowego). Ponadto w 2019 r. BASF był w stanie zidentyfikować pochodzenie 90% zużywanego przez siebie oleju palmowego w skali globalnej w ilości 382 tys. ton do etapu olejarni.

Jako jeden z największych globalnych przetwórców, BASF zobowiązał się do regularnego publikowania swoich planów dotyczących pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego, współpracy w ramach całego łańcucha wartości oraz postępów w zakresie fizycznej transformacji produktów będących oleopochodnymi. Palm Progress Report zawiera zobowiązania firmy dotyczące oleju palmowego, zasady polityki jego pozyskiwania, a także opis podejścia zakładającego współpracę z drobnymi producentami rolnymi.

Polityka NDPE (bez wylesiania, bez torfu, bez eksploatacji) oraz jej realizacja są istotnym czynnikiem w działalności BASF.

- Rozumiemy konieczność ochrony światowych zasobów leśnych dla zapewnienia dobrostanu środowiska i społeczeństw. W czerwcu bieżącego roku wprowadziliśmy własną politykę ochrony lasów. Koncentrujemy się na znaczeniu łańcuchów dostaw surowców oraz własnej działalności i wytwarzanych produktów dla przeciwdziałania dalszemu wylesianiu. Podejście to dotyczy przede wszystkim lasów i obszarów o wysokiej wartości ochronnej, a także lasów i torfowisk o dużych zasobach węgla – przekonują władze BASF.

Wyświetlono: 277

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej