Wiadomości - Transport i logistyka - Ze świata

Dachser: wzrosty na europejskim rynku transportowym

14.04.2020

Dachser, jeden z europejskich liderów w transporcie chemikaliów, podsumował 2019 r. Koncern zanotował wzrost obrotów o 1,6% względem roku wcześniejszego. Poinformował także, iż cały europejski transport drogowy osiągnął za miniony rok dodatnią dynamikę na poziomie 2,9%.

Mimo stale słabnącej koniunktury na świecie, Dachser może pochwalić się dalszym wzrostem przychodów. W 2019 r. wyniosły one 5,66 mld euro. Największy wkład wniósł biznes transportu drogowego (Road Logistics), którego przychody zwiększyły się o 2,9% do poziomu 4,6 mld euro. Z kolei w obszarze Air & Sea Logistics odnotowano spadek o 4,1%. wynikający z mniejszego popytu na usługi transportu lotniczego ze strony klientów z branży motoryzacyjnej.

Wzrost obrotów na poziomie grupy miał miejsce przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby przesyłek i tonażu. Liczba przesyłek spadła o 3,7% - z 83,7 mln do 80,6 mln, zaś tonaż w porównaniu z rokiem poprzednim o 1% - z 41,4 mln ton do 41 mln ton.

- Do utrzymującej się silnej pozycji w transporcie transgranicznym dochodzi pozytywny rozwój logistyki kontraktowej w całej Europie. Chociaż sytuacja na rynku przewozowym w roku 2019 uległa złagodzeniu, deficyt kierowców i wykwalifikowanych pracowników w Niemczech oraz wielu innych krajach europejskich pozostaje najpilniejszym wyzwaniem – poinformowała spółka w komunikacie.

W minionym roku Dachser podjął działania z myślą o rozwoju obszarów biznesowych. Można do nich zaliczyć rozszerzenie portfolio klientów z branży medycznej, farmaceutycznej, odzieżowej i sportowej, jak również rozbudowę usług transportu kolejowego na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Spedycja lotnicza i morska, w szczególności w ramach usług LCL (drobnica morska), zostały połączone z europejską siecią transportu drogowego Dachser. Dodatkowo zakończono wdrożenie własnego systemu zarządzania transportem na świecie pod nazwą Othello. Do połowy 2020 r. 99% wszystkich przesyłek koncern będzie realizować za pośrednictwem własnego systemu zarządzania transportem. Dzięki lepszej wydajności i produktywności ma w ten sposób wygenerować dodatkową wartość dodaną dla klientów. 

W celu dalszej poprawy jakości usług firma zainwestowała w minionym roku 151 mln euro w budowę i rozbudowę hal przeładunkowych i magazynowych, jak również systemy IT i wyposażenie techniczne.

Wyświetlono: 1800

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej