Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Czystość mikrobiologiczna testerów kosmetyków z drogerii sieciowych

12.03.2020
Autor: Anna Niepsuj-Wójkowska, Intertek Poland
Czystość mikrobiologiczna testerów kosmetyków z drogerii sieciowych

Higiena wytwarzania kosmetyków jest obecnie najważniejszym elementem produkcji, gwarantującym ich bezpieczeństwo.

Producent kosmetyków jest zobowiązany, aby jego produkt końcowy był czysty mikrobiologicznie, zgodnie z kryteriami mikrobiologicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych lub według wymagań bardziej restrykcyjnej normy PN-EN ISO 17516:2014-11 Kosmetyki – Mikrobiologia – Limity mikrobiologiczne (dokument ten ma zastosowanie do wszystkich kosmetyków, z wyłączeniem produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego, o których mowa w PN-EN ISO 29621:2017-04 – w przypadku tych produktów badania mikrobiologiczne nie muszą być wykonywane, oczywiście na podstawie rozsądnie przeprowadzonej oceny ryzyka).

Ponadto producent, w celu zapewnienia wysokiej jakości produktu i bezpieczeństwa konsumenta, jest zobowiązany potwierdzić, że liczba niespecyficznych mikroorganizmów izolowanych z kosmetyku jest na stałym poziomie lub ulegała redukcji w trakcie okresu jego trwałości. Jednym z najważniejszych elementów analizy mikrobiologicznej, dopuszczającym badany produkt do obrotu, jest wykluczenie obecności drobnoustrojów chorobotwórczych.

Kryteria mikrobiologiczne dotyczące produktów kosmetycznych I i II kategorii

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 r. Dz. U. 2003 nr 9 poz. 107 Zał. 1 oraz PN-EN ISO 17516:2014-11 produkty kosmetyczne dzieli się na dwie kategorie. Do kategorii I należą kosmetyki przeznaczone dla dzieci poniżej trzeciego roku życia i produkty kosmetyczne stosowane na błony śluzowe lub w okolice oczu. Z kolei kategorię II stanowią wszystkie pozostałe kosmetyki.

Bezpieczny poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego (spełnione ww. kryteria mikrobiologiczne) w niesterylnym gotowym produkcie kosmetycznym powinien być utrzymany w wyznaczonym terminie trwałości (trwałość do 30 miesięcy) lub w terminie trwałości po otwarciu (PAO, trwałość ponad 30 miesięcy) (mając na uwadze także nieprzewidziane zachowania konsumenta).

Zagrożeniem dla czystości mikrobiologicznej końcowej postaci środka kosmetycznego może być zanieczyszczony surowiec, niewłaściwa higiena procesu produkcyjnego (higiena osobista personelu, czystość powierzchni produkcyjnych urządzeń, woda technologiczna, powietrze, opakowania). Skażenie mikroorganizmami kosmetyku może nastąpić również podczas dystrybucji (warunki przechowywania, czas i sposób użycia, liczba użytkowników).

Wyświetlono: 1336

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej