Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Czym są nawozy specjalistyczne?

04.07.2019

W 2018 r. Grupa Azoty nabyła europejskiego lidera w produkcji nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, czyli Grupę Compo Expert. W ten sposób włączyła do swojej oferty nawozy specjalistyczne. Czym są jednak tak naprawdę nawozy specjalistyczne?

Nawozy specjalistyczne są to zaawansowane technologicznie produkty agrochemiczne o wyższej niż nawozy wielkotonażowe wartości dodanej. Przeznaczone są przeważnie do upraw wysokowartościowych, takich jak owoce, warzywa i rośliny ozdobne. Nawozy specjalistyczne osiągają wyższe ceny, ale oferują np. wydłużony czas uwalniania substancji odżywczych. Niektóre produkty specjalistyczne mogą być stosowane do upraw pod przykryciem lub upraw szklarniowych, a także do trawników i muraw. Występują w postaci sypkiej (granule) oraz płynnej (doglebowej i dolistnej). Najbardziej zaawansowane produkty pozwalają pozytywnie wpływać na cechy roślin, takie jak rozmiar, kolor, czy w przypadku owoców i warzyw smak.

Są one dostosowane do szczegółowych wymagań stawianych w szczególności przez sektor owocowo-warzywny, ogrodniczy i utrzymania terenów zielonych. Oprócz podstawowych składników: azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) nawozy te zawierają także drugorzędne składniki pokarmowe, jak i mikroelementy. Mogą także zawierać inhibitory ograniczające wymywanie składników pokarmowych do gleby. W ofercie Grupy Azoty dostępne są także produkty przeznaczone do fertygacji i nawożenia dolistnego.

Nabycie Compo Expert wpłynęło na wyraźną zwyżkę przychodów Grupy Azoty w segmencie biznesowym Agro i to już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Przychody te w okresie styczeń – marzec 2019 r. wyniosły 2,097 mld zł i stanowiły 62,3% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. sprzedaż biznesu Agro zwiększyła się o 73%. W pierwszym kwartale 2018 r. segment Agro odpowiadał za 48% łącznych przychodów całej Grupy Azoty.

Jak zatem widać przeprowadzona transakcja wpisuje się w strategię Grupy Azoty zakładającą wzmacnianie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa oraz uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty nawozowej, wraz z pozyskaniem wysoko innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji. Przyszła działalność Grupy Azoty w obszarze Agro koncentrować ma się na wydłużaniu łańcucha wartości w kierunku produktów specjalistycznych dla konkretnych upraw i odbiorców.

Wyświetlono: 1032

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej