Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Czy w Polsce wpływ środków ochrony roślin na gleby jest negatywny?

22.11.2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na pytania, czy mamy do czynienia z negatywnym wpływem środków ochrony roślin na krajowe gleby?

W ramach nadzoru sprawowanego nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzają rocznie ok. 23 tys. kontroli. Badania monitoringowe i kontrolne dotyczące zagrożeń stwarzanych przez ŚOR są wykonywane także przez inne służby.

- Należy potwierdzić, że wprowadzone zasady prawne, w tym w szczególności wymagania integrowanej ochrony roślin, pozwalają ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób chronić środowisko, w tym glebę – podkreśla Jacek Bogucki sekretarz stanu w MRiRW.

Jak przyznaje, środki ochrony roślin dopuszczane są do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin. Do obrotu mogą być zatem dopuszczone tylko te produkty, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, w tym dla gleb. Na etapie rejestracji poszczególnych środków ochrony roślin dokonywana jest każdorazowo ocena m.in. w zakresie ich oddziaływania na środowisko naturalne. W ramach przeprowadzanej oceny bada się sposób w jaki dany środek ochrony roślin będzie zachowywał się w różnych warunkach glebowo - klimatycznych, a przez to jaki będzie jego wpływ na jakość gleb, na których będzie stosowany, a także na organizmy w tych glebach bytujące.

Jednocześnie Ministerstwo pragnie podkreślić, że zarówno wykonywane przez posiadacza zezwolenia badania na potrzeby rejestracji środka ochrony roślin, jak i sporządzona przed podmiot upoważniony na ich podstawie ocena, odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętymi i obowiązującymi we wszystkich krajach Unii Europejskiej zasadami mającymi umocowania w odpowiednich rozporządzeniach i wytycznych. Tym samym, żaden środek, którego ocena wykaże choćby potencjalne ryzyko możliwości zanieczyszczenia gleb, nie otrzyma zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu.

- Przepisy prawne określają również sposób postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie ich stosowania. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu. Właściwe stosowanie środków ochrony roślin obejmuje również stosowanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin. Musi być ono również zgodne z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin, tzn. wykorzystujące wszystkie dostępne metody ochrony roślin, zwłaszcza metody niechemiczne. Zwrócić należy uwagę, że niezbędnym jest także obowiązek ukończenia odpowiedniego szkolenia, zarówno w przypadku stosowania środków ochrony roślin, jak i ich sprzedawania. Programy szkoleń zostały przy tym opracowane w taki sposób, aby uczestnictwo w szkoleniu, dzięki uzyskanej wiedzy, przyczyniało się do racjonalizacji stosowania środków ochrony roślin, a w konsekwencji miało pozytywny wpływ na jakość płodów rolnych, ich bezpieczeństwo dla konsumenta, a także ograniczyło negatywne oddziaływanie rolnictwa, związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin, na środowisko naturalne, w tym na glebę – dodaje Jacek Bogucki sekretarz stanu w MRiRW.

Wyświetlono: 1999

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej