Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Czy tzw. opłata recyklingowa zwiększy poziom recyklingu?

08.02.2018

Nowelizacja ustawy o opakowaniach sprawiła, że torby foliowe stały się płatne. Od 1 stycznia 2018 r. opłata recyklingowa trafia do budżetu państwa i będzie przeznaczana na wymianę starych urządzeń grzewczych.

- Kierunek obrany przez Ministerstwo Środowiska, aby ograniczać zużycie toreb foliowych z tworzyw sztucznych przez wprowadzenie opłaty recyklingowej to krok we właściwym kierunku. Opłata recyklingowa objęła torby z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, czyli te najbardziej popularne, dostępne przy kasach. Z opłaty wyłączone są torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, używane wyłącznie do pakowania żywności sprzedawanej luzem. Wskazana w ustawie maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi złotówkę za każdą torbę foliową. Patrząc na doświadczenia członków Unii Europejskiej, gdzie takie opłaty już wprowadzono, możemy być pewni znacznego ograniczenia używania toreb foliowych, tak jak ma to miejsce m.in. w Bułgarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, na Łotwie i Węgrzech – mówi Magdalena Spychała, ekspert ds. ochrony środowiska w firmie Stena Recycling.

Opłaty, które trafiają do budżetu państwa mają być przeznaczone na walkę ze smogiem. Administracja państwowa wesprze w ten sposób proces wymiany starych kotłów na bardziej ekologiczne. Programem mają zostać objęci najbiedniejsi mieszkańcy. Zaproponowane rozwiązanie tym samym obejmuje część problemu związanego z torbami tworzywowymi. Sporym wyzwaniem pozostaje natomiast kwestia nawyków konsumenckich i potrzeby edukacji, czyli pokazania dlaczego warto rezygnować z toreb foliowych. W świetle nowej ustawy ważne jest również przygotowanie rozwiązań dla przedsiębiorców.

Z badania przeprowadzonego przez Stena Recycling wynika, że ponad 50% ankietowanych, jako jedno z działań proekologicznych wymienia ograniczenie wykorzystania toreb jednorazowych. Potrzebne są jednak kompleksowe rozwiązania, które wyeliminują stosowanie tego typu opakowań w znacznie większym stopniu. Dlaczego? Ponieważ są to odpady, które nie tylko są szkodliwe dla środowiska, ale są bardzo trudne w recyklingu.

– Proces recyklingu toreb foliowych jest złożony, a często niemożliwy. Dzieje się tak m.in. dlatego, że łatwo ulegają one zanieczyszczeniom. A to w zasadzie uniemożliwia powtórne przetworzenie. Dodatkowym utrudnieniem są nadruki, czy nawet różne kolory materiału wyjściowego. Sprawia to, że recykling „foliówek” staje się nieopłacalny. Dlatego tak silnie promujemy założenia gospodarki obiegu zamkniętego, czyli stosowanie surowców, które będzie można łatwo przetworzyć i ponownie wyprodukować z nich opakowanie. Przyniesie to korzyści dla nas wszystkich – podkreśla Magdalena Spychała.

Zwraca ona także uwagę, że istnieje wiele inicjatyw konsumenckich, które promują alternatywne sposoby pakowania produktów. Brakuje natomiast wsparcia dla przedsiębiorców. Rozwiązaniem, które mogłoby im pomóc dostosować się do nowych przepisów, a jednocześnie wpisać się w założenia gospodarki cyrkularnej, może być projektowanie dla recyklingu. Wychodzi ono z założenia, że już na etapie projektowania można stworzyć produkt, w tym wypadku opakowanie, o wysokim stopniu odzysku. Pierwszym etapem procesu jest analiza dotychczasowego rozwiązania, uwzględniająca nie tylko dokładne określenie składu tworzywa, lecz obejmująca także sposoby użycia opakowania i możliwości jego przetworzenia. Po przeprowadzonej analizie wskazywane są możliwe ulepszenia, których zastosowanie przekłada się nie tylko na wzrost możliwości recyklingu, ale również na efekty biznesowe: efektywniejszy proces obiegu odpadów i redukcję ich ilości.

Wyświetlono: 940

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej