Artykuły - Tworzywa sztuczne

Czy tworzywa sztuczne się obronią?

03.09.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Czy tworzywa sztuczne się obronią?

Zmienia się rzeczywistość w europejskim przemyśle tworzyw sztucznych. Miniony rok przyniósł istotne zmiany prawne, które ukształtują ten sektor na kolejne dekady.

Zakazy uderzają w branżę

Nie było w 2019 r. ważniejszego tematu w europejskim przemyśle tworzyw sztucznych niż przyjęcie w marcu tzw. dyrektywy tworzywowej Single-Use Plastics. – Ubolewamy nad przyjęciem takiego aktu regulacyjnego, dyskryminującego materiał tworzywowy, który odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed społeczeństwem na całym świecie w nadchodzących dziesięcioleciach. Decyzja KE będzie miała bezpośredni negatywny wpływ na środowisko i tysiące miejsc pracy w całej Europie. Co więcej, dyktuje ona krajom i ludziom, jak żyć i jak zmieniać ich nawyki konsumpcyjne, nie koncentrując się na tym, co kluczowe, a mianowicie na edukacji i zachowaniach zapobiegających śmieceniu. To zaśmiecanie środowiska będzie kontynuowane, tyle tylko, że za sprawą innych produktów niż tworzywowe. Niestety, nie przeprowadzono odpowiedniej oceny wpływu ani oceny cyklu życia tworzyw i wyrobów alternatywnych, gdyż politycy UE woleli kontynuować swoją walkę z tworzywami – powiedział po przyjęciu dyrektywy Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający branżowej organizacji European Plastics Converters.

Stanowisko dyrektora EuPC najlepiej oddaje reakcje przemysłu tworzyw sztucznych na dyrektywę SUP. Przewiduje ona od 2021 r. zakaz wprowadzania do obrotu 10 tworzywowych produktów jednorazowego użytku (patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki) oraz zastąpienie ich alternatywnymi produktami. Ponadto od 2025 r. nakrętki i wieczka plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko pod warunkiem, że będą one przymocowane na stałe do butelek i pojemników. Również od 2025 r. wszystkie butelki z tworzyw sztucznych będą musiały być wykonane w minimum 25% z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. – w 30%. Dyrektywa nakłada obowiązek, by do 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku wynosił 77%, a do 2029 r. – 90%. Aby osiągnąć wymienione poziomy zbiórki tworzywowych butelek jednorazowego użytku kraje członkowskie mają ustanowić cele selektywnego zbierania w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów lub ustanowić tzw. system kaucyjny.

Oznacza to, że do ceny produktu będzie doliczana opłata, która w momencie oddania butelki będzie zwracana konsumentowi przez sklep lub automat. Producenci takich produktów, jak np. opakowania na żywność, owijki na kanapki, pojemniki na napoje, kubki na napoje, chusteczki nawilżane, lekkie torby na zakupy będą ponosić koszty zbierania tych odpadów, ich transportu, przetworzenia i uprzątnięcia oraz koszty upowszechniania edukacji. Wyroby z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku typu podpaski higieniczne, tampony, chusteczki nawilżone czy balony trzeba będzie oznaczyć widocznym i nieusuwalnym oznaczeniem zawierającym odpowiednie informacje dla konsumenta dotyczące unieszkodliwiania produktów stanowiących odpady lub niewskazanych metod unieszkodliwiania takich produktów, albo negatywnych skutków zaśmiecania środowiska, albo informacje dotyczące obecności tworzyw sztucznych w produkcie.

Wyświetlono: 1132

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej