Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Czołowy przetwórca tworzyw skarży się na negatywną kampanię względem tworzyw

15.11.2019

Grupa Ergis, czołowy przetwórca tworzyw sztucznych w naszym kraju, osiągnęła po trzech kwartałach tego roku przychody ze sprzedaży w kwocie 596,79 mln zł, tj. o 0,4% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zysk netto wyniósł 13,21 mln zł i był o 13% niższy niż przed rokiem. Rentowność po trzech kwartałach jest zbliżona do zrealizowanej w minionym roku.

Mimo zrealizowanych inwestycji, Grupie nie udało się osiągnąć oczekiwanych wzrostów ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak wahania koniunktury w Polsce, pogarszająca się koniunktura w krajach Unii Europejskiej oraz kampania medialna stawiająca tworzywa sztuczne w negatywnym świetle. Nie bez znaczenia był także obserwowany w Polsce wzrost kosztów zatrudnienia. Lekki spadek cen większości surowców w pewnym stopniu zniwelował negatywne skutki tych czynników.

W trzecim kwartale br. Grupa zanotowała stosunkowo dobrą rentowność sprzedaży folii miękkich z PCW oraz taśm PET.  Mimo dalszego pogarszania się relacji między cenami PET z recyklingu a PET dziewiczym, lekko poprawiła się rentowność sprzedaży twardych folii i laminatów do żywności PET.

Niska sprzedaż, a w konsekwencji gorsze rozłożenie kosztów stałych, wpłynęła na obniżenie rentowności sprzedaży elastycznych laminatów do pakowania żywności.  Niezadowalająca była także rentowność sprzedaży folii stretch, co wynika z zaostrzającej się konkurencji przy spadającym popycie.

- Biorąc pod uwagę niekorzystne światło, w jakim stawiane są dziś w mediach tworzywa sztuczne, a także coraz trudniejsze warunki prowadzenia działalności przemysłowej w Polsce, w tym koszty zatrudnienia, ceny energii elektrycznej, zaprezentowane wyniki można uznać za zadowalające. Prawdziwym dylematem dla przetwórców tworzyw sztucznych jest dziś określenie przyszłej strategii, która pozwoliłaby przekonać opinię publiczną, że skuteczną metodą ochrony środowiska nie jest zrywanie z plastikiem, ale ograniczanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, w szczególności tych, które nie są poddawane recyklingowi – powiedział Tadeusz Nowicki, prezes Grupy Ergis.

Wyświetlono: 952

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej