Artykuły - Przemysł chemiczny

Cyfryzacja zmienia przemysł chemiczny

05.03.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Cyfryzacja zmienia przemysł chemiczny

Przedsiębiorstwa chemiczne stanęły w obliczu zmian zagrażających ich dotychczasowym modelom działalności. Poszukują rozwiązań gwarantujących sukces w zmieniającym się środowisku cyfrowym. Jedną z nich jest cyfryzacja. 

Cyfryzacja to już oczywistość w globalnych firmach chemicznych

Hasło cyfrowej rewolucji na dobre zadomowiło się w przemyśle chemicznym. Technologie cyfrowe zmieniają działalność firm, w tym prowadzone przez nie badania nad innowacjami, jak również procesy produkcyjne oraz łańcuchy dostaw. Technologie te powodują także bezprecedensowy poziom przemieszczania się produkcji z miejsca w miejsce, a nowi uczestnicy rynku, opierający się na zdobyczach przynoszonych przez digitalizację, są w stanie gruntownie przeobrażać ekonomię biznesu.

Zresztą same koncerny chemiczne doskonale zdają sobie sprawę z wagi zachodzących zmian. W ocenie władz koncernu BASF, digitalizacja, która wkroczyła do przemysłu chemicznego oferuje bezprecedensowe możliwości w całym cyklu życia aktywów. Dla BASF jedną z takich korzyści ma być minimalizacja kosztów dzięki zastosowaniu komputerowych technik symulacyjnych pomagających przewidzieć przebieg różnych procesów i planów inwestycyjnych.

Także koncepcja rzeczywistości rozszerzonej znalazła praktyczne zastosowanie w codziennej pracy firmy.

Do 2022 r. BASF zamierza przeprowadzić cyfryzację procesów wewnętrznych w ponad 350 zakładach na całym świecie. Digitalizacja stanie się integralnym elementem strategii rozwoju koncernu. Pozwoli mu stworzyć dodatkową wartość dla klientów oraz poprawić wydajność bieżącej działalności. Zdaniem zarządzających koncernem, proces ten wpłynie również stymulująco na jego działalność rozwojową i badawczą dzięki zastosowaniu superkomputera Quriosity. Aby w pełni wykorzystać posiadane zasoby danych, firma będzie kontynuować wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności i jakości danych, zapewni niezbędną infrastrukturę w celu połączenia istniejących systemów zaplecza biznesowego oraz będzie wykorzystywać dostępne dane na potrzeby procesów decyzyjnych. Dzięki cyfryzacji planuje usprawnić oraz zwiększyć skalę i zasięg swoich działań, co ma jej pozwolić na uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w branży chemicznej.

– Nasz superkomputer ma wspomagać digitalizację badań prowadzonych przez BASF na całym świecie, wspierać zastosowanie i opracowywanie złożonych podejść do modelowania i symulacji, otwierając zupełnie nowe drogi dla naszych badań. Umożliwi odpowiedzenie na skomplikowane pytania i skróci czas potrzebny do uzyskania rezultatów z kilku miesięcy do kilku dni na poziomie wszystkich obszarów badawczych.

W ramach strategii digitalizacji BASF planuje znacząco rozszerzyć swoje możliwości, aby przeprowadzać wirtualne eksperymenty za pomocą superkomputera. Pomoże to BASF zredukować czas wprowadzenia na rynek i koszty poprzez bardziej precyzyjne symulowanie procesów na powierzchniach katalizatorów lub przyspieszanie projektowania nowych polimerów o z góry określonych właściwościach. W dzisiejszej, opartej na przetwarzaniu danych gospodarce, komputery o dużej mocy obliczeniowej grają wiodącą rolę w napędzaniu postępu. Superkomputer pomoże BASF wykonywać z prędkością światła ogromnie skomplikowane obliczenia, dzięki czemu powstanie szeroki zakres innowacji, które pozwolą rozwiązać aktualne problemy i przyspieszą rozwój świata – powiedział Martin Brudermüller, stojący na czele koncernu BASF.

O swoich działaniach związanych z cyfryzacją informują także inni. Przedsiębiorstwo Dow Chemical współpracuje z IBM, aby lepiej wykorzystywać dostępną przestrzeń, skuteczniej planować inwestycje, efektywnie zarządzać najmem nieruchomości, usprawniać przebieg działań i ograniczać zużycie energii w całej firmie. Korzyści z implementacji cyfrowych rozwiązań dostarczanych przez giganta na rynku szeroko pojętej informatyki to m.in. o 20% efektywniejsze zarządzanie obiektami Dow; 4 mln dol. oszczędności rocznie oraz 200 mln dol. oszczędności podczas realizacji projektu relokacji fabryk. Ten sam Dow Chemical posiada w Ameryce Północnej specjalistyczne wagony kolejowe z dwoma identyfikatorami radiowymi (RFID). Cysterny są śledzone kodami kreskowymi, a w drugiej opcji za pomocą RFID, komórkowego GPS lub satelitarnego GPS. Zapewnia to firmie wysoki poziom widoczności ładunków w czasie rzeczywistym dla praktycznie wszystkich materiałów, wraz z oprogramowaniem do zarządzania zdarzeniami, które koordynują odpowiednie alarmy.

Wyświetlono: 1686

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej